You are here

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitikken i Favrskov Kommune gælder for børn og unge fra 0 til 18 år. Byrådet vedtog politikken 22. juni 2010.

Politikken er lavet på baggrund af kvalitetsrapporten for de to foregående år. Resultaterne viser, at den ekstra opmærksomhed på læsning har forbedret skolernes læseresultater.

Alle folkeskolerne i kommunen udarbejder konkrete handleplaner på baggrund af sprog-og læsepolitikken.

  

Læs mere her

Senest opdateret

10.10.2018
riz