You are here

Konfliktvarsel på det offentlige arbejdsmarked

Der er varslet konflikt på det offentlige arbejdsmarked. Vi opdaterer løbende denne side med information om, hvad det kan betyde.

Hvornår kan en konflikt starte?

De faglige organisationer har varslet strejke på en række områder fra 4. april, og Kommunernes Landsforening (KL) har svaret igen med et lockoutvarsel fra 10. april. Forligsmand Mette Christensen meddelte 28. marts, at konflikten blev udsat i to uger, og 18. april blev den udsat i yderligere to uger. Det betyder, at strejken tidligst kan begynde 8. maj 2018 og lockouten 12. maj 2018.

Hvis forhandlingerne bryder sammen i løbet af de to uger, kan både strejke og lockout træde i kraft på femtedagen, efter at forligsmanden har erklæret, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat. Derfor kan vi ikke med sikkerhed sige, hvornår en eventuel konflikt vil starte, og hvor omfattende den vil være. 

Hvem er omfattet af en konflikt i Favrskov Kommune? 

De faglige organisationer har varslet strejke for en række funktioner, herunder blandt andet tandklinikassistenter og socialpædagoger på nogle udvalgte arbejdspladser på handicap- og psykiatriområdet.

KL's bestyrelse har besluttet at iværksætte en omfattende lockout, der tidligst begynder 28. april 2018. Størstedelen af de ansatte ved dagtilbud og undervisningsområdet er omfattet af lockoutvarslerne.

Har du børn i dagpleje, vuggestue, børnehave eller folkeskolen, så kan du læse mere i dette brev om lockout til forældrene.

Hvem er undtaget fra en konflikt i Favrskov Kommune?

Det er besluttet at undtage en række områder og institutioner. Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet er altovervejende undtaget fra lockoutvarslerne, blandt andet specialbørnehaver. Desuden er specialundervisning af børn i specialklasser undtaget.

KL undtager også enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder er blandt andet affald, varme, el, vand, og spildevand samt ansatte ved kommunale beredskaber undtaget fra lockout.

Senest opdateret

18.04.2018
toi