You are here

Lærkereden

Lærkereden er integreret med børnehave og skolefritidsordning

Lærkereden er en børnehave og en SFO, beliggende i landsbyen Lading i naturskønne omgivelser.

Institutionens fysiske rammer er rummelige med en stor og udviklende legeplads. Personalet er veluddannet og tæller både inklusionsvejleder, motorikvejleder og sprogvejleder. 

Ud over et dagligt fokus på læreplanstemaerne, har vi ekstra fokus på to emner om året. 

Vi ønsker en hverdag med udvikling, leg og fællesskab for alle og lægger vægt på robusthed, livsglæde og et godt børneliv. 

Forældrene er de vigtigste i barnets liv og Lærkereden danner rammen om en stor del af barnets hverdag. Derfor ser vi forældrene som nære samarbejdspartnere, hvor samarbejdet baseres på åben dialog med gensidig interesse for hverdagen og barnets udvikling.

Lærkereden er opdelt i aldersintegrerede grupper. En dag om ugen er de i aldersopdelte grupper.

 

Om Lærkereden

Kontakt

Lærkereden
Møllebakken 8
Lading
8471 Sabro
Tlf. 86 94 80 60

Børnehaven 20 55 33 01

SFO 20 55 33 02

Senest opdateret

30.06.2016
hef