1. Baggrund

Lederen af Løn og Personale har fået nyt arbejde, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder.

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.800 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år.

Kommunen ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg.

Favrskov Kommune er kommunens største arbejdsplads med cirka 4.300 medarbejdere, der hver dag arbejder på at gøre kommunen til en af Danmarks bedste.

Favrskov Kommune har i en årrække markeret sig som en af de billigst drevne kommuner i Danmark målt i nettodriftsudgifter pr. indbygger. Det stiller særlige krav om en målrettet og resultatorienteret ledelse, som tager initiativ til og understøtter en effektiv tilrettelæggelse af opgaveløsningen. 

For nærmere oplysninger om kommunens samlede økonomi - se link til kommunens økonomi

Denne job- og personprofil beskriver de overordnede rammer for jobbets indhold samt forventningerne til den nye leder af løn- og personaleafdelingen. 

2. Organisation

2.1 Administrativ organisation

Løn og Personale hører organisatorisk til Økonomi, Løn og Borgerservice i forvaltningen Job og Økonomi.

Økonomi, Løn og Borgerservice består af fire selvstændige afdelinger jf. nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser Økonomi Løn og Borgerservice i Favrskov Kommune

Lederen af Løn og Personale refererer til chefen for Økonomi, Løn og Borgerservice.

Chefen for Økonomi, Løn og Borgerservice udgør sammen med de fire afdelingsledere ledergruppen i Økonomi, Løn og Borgerservice. Afdelingslederen har det ledelsesmæssige ansvar for medarbejdere og opgaver i Løn og Personale. Men tilgangen til arbejdet i ledergruppen er, at vi arbejder på tværs for at opnå de bedste resultater for hele organisationen. Afdelingslederen skal bidrage til et konstruktivt, tillidsfuldt og udfordrende samspil i ledergruppen.

Ledergruppen i Økonomi, Løn og Borgerservice skal sammen sikre en effektiv resurseudnyttelse, et stærkt tværfagligt fundament og understøtte en økonomi i balance.

Økonomi, Løn og Borgerservice er placeret i administrationsbygningen i Hinnerup tæt på Aarhus. Økonomi, Løn og Borgerservice supporterer hele organisationen, så fælles for alle medarbejdere er, at de deltager i møder mv. i de øvrige administrationsbygninger og på de decentrale arbejdspladser. 

2.2 Løn og Personale

Løn- og personaleafdelingens 12 medarbejdere varetager løn- og personaleadministration for alle kommunens ca. 4.300 ansatte i samarbejde med de enkelte forvaltninger og institutioner.

Samtidig yder afdelingen konsulentbistand og rådgivning ved lønforhandlinger, personalemæssige og overenskomstmæssige spørgsmål. Det sker blandt andet ved implementering af overenskomster og heraf følgende aftaler, eksempelvis ferieaftale og forhåndsaftaler. Herudover vil der være drøftelser med KL og de faglige organisationer.

Rådgivning i forbindelse med afskedigelsessager og generel personaleudvikling er placeret i HR/Borgmestersekretariatet, dog tit i samarbejde med løn- og personaleafdelingen.

3. De overordnede rammer for ledelse

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar.

Decentraliseringen er et vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere resurseudnyttelsen og samtidig vigtig for motivationen hos ledere og medarbejdere. 

De fælles overordnede fokusområder for ledelse i Favrskov Kommune fremgår af Favrskov Kommunes ledelsesgrundlag.

3.1 Overordnede ansvarsområder for lederen af Løn og Personale

Afdelingslederen indgår i Økonomi, Løn og Borgerservices ledergruppe. Lederen er på samme tid ansvarlig for ledelsen af Løn og Personale og medansvarlig for helhedsledelsen i Økonomi, Løn og Borgerservice. Lederen skal således medvirke til den strategiske udvikling i Økonomi, Løn og Borgerservice. 

I Økonomi, Løn og Borgerservice arbejder vi ud fra følgende pejlemærker:

Tilfredse og kompetente medarbejdere

Som afdelingsleder er det en central opgave at lede afdelingens medarbejdere. Personaleledelsen og samarbejdet med medarbejderne er baseret på gensidig respekt. Du skal have fokus på medarbejdernes udvikling og trivsel samt deres fælles performance. Herudover skal du gennem dialog medvirke til at skabe konstruktive samarbejdsmiljøer, som skaber grundlag for en effektiv og nytænkende opgaveløsning på tværs i Favrskov Kommune.

Sikker drift

Som afdelingsleder skal du medvirke til at sikre, at afdelingen er kendt for høj kvalitet, grundighed og troværdighed. Du skal have fokus på en faglig korrekt sagsbehandling og en sikker og effektiv drift i afdelingen og på tværs af hele kommunens organisation.

Yde god service til vores kunder

Som afdelingsleder skal du tage medansvar for at udvikle samarbejdet med kommunens øvrige forvaltninger og institutioner. Du skal lytte til kundernes ønsker og forventninger og gennem en direkte dialog skabe forståelse for synspunkter – og bidrage til helhedsorienterede løsninger i samarbejdet. Ligeledes skal du medvirke til, at "Vi arbejder på tværs", en af hjørnestenene i ledelsesgrundlaget, udmøntes i konkrete handlinger. 

Vi bidrager aktivt til sammenhængende og innovative løsninger

Som afdelingsleder skal du medvirke til, at afdelingen er proaktiv. Ser vi et problem adresserer vi det. Vi medvirker til at finde de bedst mulige løsninger, hvor hele organisationen er i fokus. 

Du skal også være god til at fange faglige udviklingstendenser og kunne omsætte dem i praksis. Du skal understøtte en øget digitalisering i afdelingen generelt, men også konkret i form af videreførelse af allerede igangsatte digitaliseringstiltag, så det høje digitale niveau bevares og udvikles i Favrskov Kommune.

4. Afdelingslederens profil

4.1 Uddannelse og erfaring

Vi forventer, at du har nedenstående kvalifikationer:

 • En relevant baggrund
 • Kendskab til kerneopgaverne inden for løn- og personaleområdet
 • Kan yde faglig sparring til medarbejderne i Løn og Personale samt ledere i hele organisationen
 • Kan udvikle og realisere faglige målsætninger for afdelingen
 • Det er en fordel, at du har erfaring med personaleledelse - eller som minimum erfa-ring med projektledelse
 • Har lyst til ledelse og kan tage ansvar
 • Er en stærk kommunikator

5. Løn- og ansættelsesforhold

Du bliver ansat i Favrskov Kommune med arbejdssted i Job og Økonomi i administrationsbygningen i Hinnerup, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

Ansættelsen sker som udgangspunkt på overenskomstvilkår med et lønniveau på ca. kr. 600.000-625.000 kr. ekskl. pension.

6. Ansættelsesproces

Ansøgningsfristen er torsdag 17. marts 2022.

18. marts 2022 udvælger ansættelsesudvalget kandidater til første samtale. Indkaldelse sker telefonisk og på mail samme dag.

Første og anden samtale afholdes i uge 12 og 13.

De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en personlighedstest. Testtilbagemeldingen bliver foretaget torsdag 24. marts 2022 af en lederudviklingskonsulent, og foregår sammen med chef for Økonomi, Løn og Borgerservice, Bo Cassøe Jepsen.

Tiltrædelse forventes pr. 1. maj 2022.

Ansættelsesudvalget er sammensat af følgende:

 • Chef for Økonomi, Løn og Borgerservice Bo Cassøe Jepsen
 • Leder af Budget og Analyse Søren Vestergaard
 • Leder af Regnskab Jørn Bo Jensen
 • Løn- og personalekonsulent Joanna Zylber Madsen
 • Løn- og personalekonsulent Palle Hejlskov

En lederudviklingskonsulent deltager i testtilbagemeldingen mellem første og anden samtale.

Desuden deltager direktør for Job og Økonomi Peter Jensen i anden samtale.

6.1 Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, er du velkommen til at kontakte chef for Økonomi, Løn og Borgerservice, Bo Cassøe Jepsen på telefon 23 74 49 82, eller på mail bcj@favrskov.dk.

Alle henvendelser bliver naturligvis behandlet fortroligt.