1. Baggrund

Lederen af Regnskab har valgt at stoppe, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder, der kan sikre fortsat sikker drift samt udvikle afdelingens faglighed og processer, så afdelingen fortsat leverer ydelser af høj kvalitet og løbende tilpasser sig kravene fra omgivelser og Byrådet.

Favrskov Kommune er en vækstkommune med lidt over 49.000 indbyggere – og væksten forventes at fortsætte de kommende år. 

Kommunen ligger centralt placeret i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg.

Favrskov Kommune er kommunens største arbejdsplads med cirka 4.300 medarbejdere, der hver dag arbejder på at gøre kommunen til en af Danmarks bedste.

Favrskov Kommune har i en årrække markeret sig som en af de billigst drevne kommuner i Danmark målt i nettodriftsudgifter pr. indbygger. Det stiller særlige krav om en målrettet og resultatorienteret ledelse, som tager initiativ til og understøtter en effektiv tilrettelæggelse af opgaveløsningen. 

Læs mere her om kommunens samlede økonomi

Denne job- og personprofil beskriver de overordnede rammer for jobbets indhold samt forventningerne til den nye leder af regnskabsafdelingen. 

2. Organisation

Administrativ organisation

Regnskab hører organisatorisk til Økonomi, Løn og Borgerservice i forvaltningen Job og Økonomi. 

Økonomi, Løn og Borgerservice består af fire selvstændige afdelinger jf. nedenstående diagram:

Lederen af Regnskab refererer til chefen for Økonomi, Løn og Borgerservice.

Chefen for Økonomi, Løn og Borgerservice udgør sammen med de fire afdelingsledere ledergruppen i Økonomi, Løn og Borgerservice. Afdelingslederen har det ledelsesmæssige ansvar for medarbejdere og opgaver i Regnskab. Men tilgangen til arbejdet i ledergruppen er, at vi arbejder på tværs for at opnå de bedste resultater for hele organisationen. Afdelingslederen skal bidrage til et konstruktivt, tillidsfuldt og udfordrende samspil i ledergruppen.

Ledergruppen i Økonomi, Løn og Borgerservice skal sammen sikre en effektiv resurseudnyttelse, et stærkt tværfagligt fundament og understøtte en økonomi i balance.

Økonomi, Løn og Borgerservice er placeret i administrationsbygningen i Hinnerup tæt på Aarhus. Økonomi, Løn og Borgerservice supporterer hele organisationen, så fælles for alle medarbejdere er, at de deltager i møder mv. i de øvrige administrationsbygninger og på de decentrale arbejdspladser. 

2.2 Regnskab

Regnskabsafdelingens 13 medarbejdere varetager forskellige arbejdsområder, som både vedrører klassiske ”back office”-opgaver og mere udadvendte opgaver i forhold til hele kommunens organisation og kommunens borgere. 

Afdelingen varetager aflæggelsen af kommunens årsregnskab i samarbejde med den øvrige organisation. Afdelingen varetager ligeledes opgaver i forhold til lånebekendtgørelsen, f.eks. behandling af ansøgninger om kommunegaranti og beregning af deponeringsforpligtelse samt rådgivning i momsspørgsmål.

Opkrævningen af betalinger ligger også i afdelingen. Her forestår afdelingen opkrævning af gæld i forhold til eksempelvis ejendomsskat, tilbagebetaling af kontanthjælp, boliglån etc.

Samtidig varetager afdelingen konsulentopgaver og undervisning vedr. kommunens økonomisystem samt support vedrørende bilagsbehandling, fejllister, og rykkere vedrørende fakturaer. Afdelingen varetager kommunens interne revision og de daglige bankforretninger, herunder bogføringsopgaver i forbindelse med kommunens hovedbankkonto. 

Endelig udfører afdelingen myndighedsopgaver i forhold til det støttede boligbyggeri, herunder sagsbehandling af ansøgninger om nye støttede boliger samt afholdelse af dialogmøder med boligorganisationer.

Vi forventer, at lederen af Regnskab understøtter og deltager i afdelingens daglige arbejdsopgaver.

3. De overordnede rammer for ledelse

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar. 

Decentraliseringen er et vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere resurseudnyttelsen og samtidig vigtig for motivationen hos ledere og medarbejdere. 

De fælles overordnede fokusområder for ledelse i Favrskov Kommune fremgår af Favrskov Kommunes ledelsesgrundlag (se Ledelsesgrundlag).

3.1 Overordnede ansvarsområder for lederen af Regnskab

Afdelingslederen indgår i Økonomi, Løn og Borgerservices ledergruppe. Lederen er på samme tid ansvarlig for ledelsen af Regnskab og medansvarlig for helhedsledelsen i Økonomi, Løn og Borgerservice. Lederen skal således medvirke til den strategiske udvikling i Økonomi, Løn og Borgerservice. 

I Økonomi, Løn og Borgerservice arbejder vi ud fra følgende pejlemærker:

•    Tilfredse og kompetente medarbejdere

Som afdelingsleder er det en central opgave at lede afdelingens medarbejdere. Personaleledelsen og samarbejdet med medarbejderne er baseret på gensidig respekt. Du skal have fokus på medarbejdernes udvikling og trivsel samt deres fælles performance. Herudover skal du gennem dialog medvirke til at skabe konstruktive samarbejdsmiljøer, som skaber grundlag for en effektiv og nytænkende opgaveløsning på tværs i Favrskov Kommune.

•    Sikker drift

Som afdelingsleder skal du medvirke til at sikre, at afdelingen er kendt for høj kvalitet, grundighed og troværdighed. Du skal have fokus på en faglig korrekt sagsbehandling og en sikker og effektiv drift i afdelingen og på tværs af hele kommunens organisation.

•    Yde god service til vores kunder

Som afdelingsleder skal du tage medansvar for at udvikle samarbejdet med kommunens øvrige forvaltninger og institutioner. Du skal lytte til kundernes ønsker og forventninger og gennem en direkte dialog skabe forståelse for synspunkter – og bidrage til helhedsorienterede løsninger i samarbejdet. Ligeledes skal du medvirke til, at "Vi arbejder på tværs", en af hjørnestenene i ledelsesgrundlaget, udmøntes i konkrete handlinger. 

•    Vi bidrager aktivt til sammenhængende og innovative løsninger

Som afdelingsleder skal du medvirke til, at afdelingen er proaktiv. Ser vi et problem adresserer vi det. Vi medvirker til at finde de bedst mulige løsninger, hvor hele organisationen er i fokus. 

Du skal også være god til at fange faglige udviklingstendenser og kunne omsætte dem i praksis. Du skal understøtte en øget digitalisering i afdelingen generelt, men også konkret i form af videreførelse af allerede igangsatte digitaliseringstiltag, så det digitale niveau bevares og udvikles i Favrskov Kommune.

4. Afdelingslederens profil

4.1 Uddannelse og erfaring

Vi forventer, at du har nedenstående erfaring og kompetencer:

  • Kendskab til kerneopgaverne inden for afdelingens ansvarsområder
  • Erfaring med personaleledelse - eller som minimum erfaring med projektledelse
  • Kan yde faglig sparring til medarbejderne i Regnskab samt ledere i hele organisationen
  • Kan udvikle, optimere og realisere faglige målsætninger for afdelingen
  • Kan motivere og bidrage til medarbejdernes faglige og personlige udvikling
  • Har lyst til ledelse og kan tage ansvar

5. Løn- og ansættelsesforhold

Du bliver ansat i Favrskov Kommune med arbejdssted i Job og Økonomi i administrationsbygningen i Hinnerup, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

Ansættelsen sker som udgangspunkt på overenskomstvilkår med et lønniveau på ca. kr. 600.000-650.000 kr. ekskl. pension.

6. Ansættelsesproces

Ansøgningsfristen er onsdag 31. maj 2023.

1. juni 2023 udvælger ansættelsesudvalget kandidater til første samtale. Indkaldelse sker telefonisk og på mail samme dag.

Første og anden samtale afholdes 6. juni og 14. juni 2023.

De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en personlighedstest. Testtilbagemeldingen bliver foretaget 12. juni 2023 af en lederudviklingskonsulent, og foregår sammen med chef for Økonomi, Løn og Borgerservice, Bo Cassøe Jepsen.

Tiltrædelse forventes pr. 1. august 2023.

Ansættelsesudvalget er sammensat af følgende:

  • Chef for Økonomi, Løn og Borgerservice Bo Cassøe Jepsen
  • Leder af Budget og Analyse Søren Vestergaard
  • Regnskabsmedarbejder Lene Vedel Friis
  • Regnskabsmedarbejder Sasikumar Sivagurunathan

En lederudviklingskonsulent deltager i testtilbagemeldingen samt anden samtale.

Desuden deltager direktør for Job og Økonomi Peter Jensen og leder af Løn og personale Tina Larsen i anden samtale.

6.1 Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, er du velkommen til at kontakte chef for Økonomi, Løn og Borgerservice, Bo Cassøe Jepsen på telefon 23 74 49 82, eller på mail bcj@favrskov.dk.

Alle henvendelser bliver naturligvis behandlet fortroligt.