You are here

Mad- og måltidspolitik i Dagplejen Favrskov

I Dagplejen Favrskov har vi udarbejdet en Mad- og måltidspolitik, der tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens fem gode råd.

Sundhedsstyrelsen 5 gode råd:

 1. Måltidet har plads til leg og læring
 2. Måltidet styrker selvhjulpenhed
 3. Måltidet rummer forbilleder
 4. Måltidet er fuld af smag
 5. Måltidet involverer forældrene
   

Det giver:

 • Engagerede madmodige børn, der trives og kan selv
 • Måltidsfællesskaber, der udvikler sociale kompetencer
 • Et pædagogisk rum med plads til nysgerrighed og nærvær
   

Mad- og måltidspolitik er blevet til i et samarbejde mellem dagplejere, dagplejepædagoger og forældrebestyrelse og understøttes af dagplejens værdigrundlag, som er ”Omsorg, Fællesskab og Bevægelse”.

Vil du hellere læse Mad- og Måltidspolitikken som pdf, kan du åbne den ved at klikke her.

Måltidet har plads til leg og læring – og styrker selvhjulpenhed

Børnene skal opleve en atomsfære omkring måltidet, hvor der er tryghed og ro, så de kan koncentrere sig om at spise, blive inspireret af hinanden, og tempoet skal være afstemt efter det enkelte barns udviklingstrin.

Børn sanser og smager maden gennem fingre, læber og mund. Vi understøtter barnets udvikling i forhold til at spise, ved at lade dem spise med fingre og bestik. Børnene hjælper med at dække bord, og inddrages i forberedelserne -i det omfang det er muligt.

Mennesket har en medfødt evne til at udvise skepsis overfor ukendt mad. Denne skepsis er minimal, jo yngre barnet er og størst fra 2-3 år og frem til 6 år. Den naturlige skepsis overfor ukendt mad forveksles ofte med kræsenhed. Det lille barn er sjældent kræsen. Det lille barn er fra modermælken/erstatning vant til den søde og fede smag, og derfor skal smagen af surt, bittert, salt mv. tillæres. Kræsenhed er, når barnet kun vil spise et smalt spektrum af fødevarer ofte med en bestemt tekstur. Det kræsne barn vil kræve langt flere gentagelser.

I dagplejen lægger vi vægt på:

 • Variation i fødevarer fra dag til dag og fra måltid til måltid
 • Gode og sunde råvarer
 • Begrænsning af sukker og farve- og tilsætningsstoffer
   

I dagplejen tilbyder vi:

 • Morgenmad for børn der møder inden 7:45
 • Mellemmåltid
 • Frokost
 • Mellemmåltid
   

Måltidet er fuld af smag

De første leveår er vigtige for barnets madvaner. Barnet tilbydes derfor en bred vifte af smagsoplevelser. Børn i alderen 0-2 år spiser ikke tre hovedmåltider på samme måde som voksne. Foruden morgenmad og frokost har de brug for flere mellemmåltider, som skal indeholde frugt/grønt og groft brød.

Er der ønske om særlige produkter og fabrikater, skal forældrene selv medbringe det.

Måltidet rummer forbilleder

De voksne er rollemodeller, og det stiller krav om, at:

 • den voksne er nærværende, hvilket betyder, at dagplejeren er klar til måltidet, sidder ved bordet og ikke er i gang med andre gøremål
 • måltidet serveres ved bordet
 • der er ro omkring måltidet (ingen radio, tv, telefon m.v.)
 • den voksne spiser sammen med børnene, hvis det er muligt – evt. pædagogisk måltid
 • maden præsenteres indbydende og grønt i forskellige farver
   

Måltidet involverer forældrene

Forældre og dagplejer skal være i dialog om, hvad barnet spiser og hvor meget.

Det kan være en ide, at dagplejer tager billeder af maden og fortæller, hvordan måltidet foregår og fortæller, hvilken læring dagplejeren har fokus på i forhold til det enkelte barn under måltidet.

Når det nærmer sig, at barnet skal i børnehaven, anbefaler vi, at forældrene giver barnet madpakke med, så barnet kan øve sig i at håndtere det inden børnehavestart.

Specialkost, allergi, vegetar

Forældres ønske om specialkost eller særlige hensyn skal respekteres. Hvis der er ønske om specielle produkter, skal forældrene selv medbringe disse. Udelukkelse af hele fødevaregrupper skal være lægeligt dokumenteret. Særlige ønsker, der er kulturelt eller religiøst betinget, skal respekteres. Vi anbefaler, at sundhedsplejen er inddraget, når forældrene ønsker veganer eller vegetarkost til barnet i dagplejen.

Fødselsdage og traditioner

I Dagplejen Favrskov skal børn opleve, at særlige lejligheder som egen fødselsdag og højtider, giver anledning til at markere dagen på festlig vis.

Vi lægger vægt på at gøre dagen festlig, eksempelvis med bordpynt, flag og ritualer, som understøtter samvær frem for måltidet. Det kan være lege, sange m.v.

Vi serverer gerne mad, som følger traditionerne – og graduerer mængden i forhold til barnets alder. Det kan eksempelvis være pebernødder til jul, boller med glasur til fødselsdag, minipåskeæg m.m.

Sikkerhed i forhold til måltidet

Dagplejen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til, hvad børn i 0-2 års alderen må og kan spise.

Børn under tre år må ikke få hele nødder, mandler, popcorn, kerner.

 • Honning: Må først gives til børn over 1 år.
 • Rosiner: Børn under tre år må ikke spise mere end 50 g om ugen
 • Kanel: Kun i begrænset mængde.
 • Frugt og Grøntsager: Til børn under et år begrænses nitratholdige grøntsager som spinat, rødbede, fennikel og selleri.
 • Friske krydderurter skal varmes med maden.
 • Frosne bær bør koges et minut før anvendelse.
 • Rå gulerødder, æbler, pære eller lign. hård frugt og grønt skal koges, rives eller hakkes fint inden servering.
 • Fisk: Børn under tre år bør ikke spise de store rovfisk som tun, gedde, helleflynder pga. indholdet af kviksølv (gælder også tun på dåse). For meget kviksølv er ikke godt for hjernens udvikling.
   

Publikationer

Se også

Fødevarestyrelsens råd og anbefalinger om kost

Senest opdateret

22.06.2020
vivbr