You are here

Midlertidige campingområder

Regler for midlertidige campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.

Gældende regler

Midlertidige campingområder er omfattet af Byggeloven og det til enhver tid gældende bygningsreglement. Det kan være campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lign.

Midlertidige campingområder, hvor flere end 150 personer samles og overnatter, skal enten meddeles til- eller ansøges om til den kommune arrangementet finder sted.

Vær opmærksom på andre myndigheder med videre som skal involveres og eventuel godkende arrangementet. Det kan være politiet, fødevaremyndigheder, vejmyndigheden (afspærring og parkering) og ejere af det areal i benytter.

Meddelelse til kommunen (areal af campingområde fra 1000 m2 – 3000 m2

Meddelelsen skal sendes til: byg@favrskov.dk 

Meddelelsen skal sendes senest 4 uger før arrangementet afholdes.

Meddelelsen skal indeholde følgende:

 • Tidsrum for opstilling og afvikling af arrangement (datoer og klokkeslæt)
 • Adresse hvor campingområdet etableres
 • Campingområdets areal i m2
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på ansvarlig arrangør
 • Navn og mobilnummer på den sikkerhedsansvarlige under arrangementets afholdelse


Bilag som skal vedlægges meddelelse, jf. § 157 i BR 18:

 • Brand- og evakueringsinstruks
 • Ordensregler og evakueringsplan
 • Oplysning om personalets uddannelse og instruktion i udarbejdede ordensregler og evakueringsplan, samt oplysning om personalets instruks i placering og brug af brandslukningsmateriel og eventuelle brandtekniske installationer.


Oversigtsplan og eventuelt detailplaner der viser følgende:

 • Placering af teltområder, caravanområder, servicefaciliteter, herunder områder, hvor der opstilles forsamlingstelte og parkeringsområder
 • Tilkørselsveje til pladsen, herunder arealer til redning og slukning
 • Særligt udpegede områder i forbindelse med en evt. evakuering
 • Flugtveje, herunder flugtvejsskiltes placering
 • Brandslukningsmateriel
 • Parkeringsarealer
 • Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende, bortset fra elkogeplader, i og ved salgsboder
 • Affaldscontainere eller –stativer
 • Depoter for Fgas.


Ansøgning om byggetilladelse til campingområde (Areal af campingområde på over 3000 m2)

Ansøg her: www.bygogmiljø.dk

Ansøgning skal indsendes senest 4 uger før arrangementets afholdelse. I ”Byg & Miljø skal der søges på ansøgningstypen Campingområder”. 

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

 • Tidsrum for opstilling og afvikling af arrangement (datoer og klokkeslæt)
 • Adresse hvor campingområdet bliver opstillet
 • Campingområdets størrelse i m2
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på ansvarlig arrangør
 • Navn og mobiltelefonnummer på den sikkerhedsansvarlige under arrangementet afholdelse
   

Bilag som skal vedlægges ansøgning, jf. § 157 i BR 18:

 • Brand- og evakueringsinstruks
 • Ordensregler og evakueringsplan
 • Oplysning om personalets uddannelse og instruktion i udarbejdede ordensregler og evakueringsplan, samt oplysning om personalets instruks i placering og brug af brandslukningsmateriel og eventuelle brandtekniske installationer


Oversigtsplan og evt. detailplaner der viser følgende:

 • Placering af teltområder, caravanområder, servicefaciliteter, herunder områder, hvor der opstilles forsamlingstelte og parkeringsområder
 • Tilkørselsveje til pladsen, herunder arealer til redning og slukning
 • Særligt udpegede områder i forbindelse med en eventuel evakuering
 • Flugtveje, herunder flugtvejsskiltes placering
 • Brandslukningsmateriel
 • Parkeringsarealer
 • Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende, bortset fra elkogeplader, i og ved salgsboder
 • Affaldscontainere eller –stativer
 • Depoter for Fgas.


Brandsyn

Kommunalbestyrelsen kan foretage brandsyn til telte og lignende, der anvendes til flere end 150 personer, campingområder på mere end 1000 m2 til flere end 150 overnattende personer der ikke er omfatte af campingreglementet, og festival- og salgsområder på mere end 1000 m2.

Beredskab & Sikkerhed, som varetager Beredskabslovens myndighedsopgaver for kommunalbestyrelsen, har valgt at foretage brandsyn på samtlige ovennævnte typer arrangementer.

Relevante link

Bygningsreglement 2018:           Bygningsreglementet.dk

Beredskab & Sikkerhed:             www.bsik.dk

Læs mere om transportable konstruktioner, indretning af midlertidige salgsarealer og campingpladser på bygningsreglementet.dk

Senest opdateret

25.03.2020
anoh