You are here

Midlertidige festival- og salgsområder

Her kan du se mere om, hvordan du skal gøre, hvis du afholder midlertidige festivaller eller opstiller midlertidige salgsområder.

Gældende regler

Festival- og salgsområder er omfattet af Byggeloven og det til enhver tid gældende bygningsreglement.

Festival- og salgsområder med et samlet areal på indtil 1000 m2 skal placeres, indrettes og bruges i overensstemmelse med § 157 i bygningsreglementet – BR18.

Festival- og salgsområder med et samlet areal på over 1000 m2 skal ansøgning om byggetilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. § 157, sendes til kommunalbestyrelsen

Ansøgning skal sendes senest 30 dage før området tages i brug.

Vær opmærksom på andre myndigheder med videre som skal involveres og eventuel godkende arrangementet. Det kan være politiet, fødevaremyndigheder, vejmyndigheden (afspærring og parkering) og ejere af det areal i benytter.

Ansøgning om byggetilladelse til festival- og salgsområder over 1000 m2

Ansøg her: www.bygogmiljø.dk

Ansøgning skal indsendes senest 4 uger før arrangementets afholdelse. I ”Byg & Miljø skal der søges på ansøgningstypen ”Festival og salgsområder”. tjek

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

 • Tidsrum for opstilling og afvikling af arrangement (datoer og klokkeslæt)
 • Adresse hvor arrangementet afholdes
 • Aktivitetsområdets størrelse i m2
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på ansvarlig arrangør
 • Navn og mobiltelefonnummer på den sikkerhedsansvarlige under arrangementet afholdelse


Bilag som skal vedlægges ansøgning, jf. § 157 i BR 18:

 • Brand- og evakueringsinstruks.
 • Ordensregler og evakueringsplan
 • Oplysning om personalets uddannelse og instruktion i udarbejdede ordensregler og evakueringsplan, samt oplysning om personalets instruks i placering og brug af brandslukningsmateriel og eventuelle brandtekniske installationer


Oversigtsplan og evt. detailplaner der viser følgende:

 • Placering af scener, boder, servicefaciliteter, herunder områder, hvor der opstilles forsamlingstelte og parkeringsområder, samt bagområder
 • Tilkørselsveje til pladsen, herunder arealer til redning og slukning
 • Særligt udpegede områder i forbindelse med en evt. evakuering
 • Flugtveje, herunder flugtvejsskiltes placering
 • Brandslukningsmateriel
 • Parkeringsarealer
 • Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende, bortset fra elkogeplader, i og ved salgsboder
 • Affaldscontainere eller –stativer
 • Depoter for Fgas, diesel m.v.


Brandsyn

Kommunalbestyrelsen kan foretage brandsyn til telte og lign. der anvendes til flere end 150 personer, campingområder på mere end 1000 m2 til flere end 150 overnattende personer der ikke er omfatte af campingreglementet, og festival- og salgsområder på mere end 1000 m2.

Beredskab & Sikkerhed, som varetager Beredskabslovens myndighedsopgaver for kommunalbestyrelsen, har valgt at foretage brandsyn på samtlige ovennævnte typer arrangementer.

Relevante link:

Bygningsreglement 2018:           Bygningsreglementet.dk

Beredskab & Sikkerhed:             www.bsik.dk

Vejledning om transportable konstruktioner, indretning af midlertidige salgsarealer og campingpladser

Senest opdateret

24.05.2019
anoh