You are here

Modernisering af parkeringsarealet omkring Sundhedshuset Hadsten

Få et overblik over projektet, og se hvor du kan parkere, mens projektet står på.

I forbindelse med opførelsen af den kommende Netto-butik på hjørnet af Vesselbjergvej og Skanderborgvej i Hadsten gennemfører Favrskov Kommune en større modernisering af parkeringspladserne i området omkring Sundhedshuset Hadsten.

Formålet med moderniseringen er at optimere udnyttelsen af arealet og at sikre en kvalitetsmæssig og visuel sammenhæng på tværs af området.

Moderniseringen påbegyndes i maj 2021 og forventes afsluttet  i april 2022.

Alternative parkeringsmuligheder

Projektet sker etapevis, så alle parkeringspladser i området omkring sundhedshuset ikke lukker ned samtidigt. Antallet af parkeringspladser vil dog være reduceret, så længe arbejdet står på.

Har du problemer med at finde en ledig plads i området, kan du med fordel benytte dig af en af følgende parkeringspladser:

 • Parkering ved Hadsten Station på Ewald Tangs Alle (120 pladser)
 • Parkering ved Fakta på Kirketorvet (73 pladser)
 • Parkering ved den gamle brandstation på Vesselbjergvej (43 pladser)
   

Kort over alternative parkeringspladser i Hadsten Midtby

Hvornår lukker parkeringspladserne?

 • Uge 20 - 31: Parkeringspladsen ved Indgang V er lukket.
 • Uge 32 (2021) - uge 15 (2022): Parkeringspladsen nordøst for sundhedshuset er lukket.
 • Uge 9 (2022) - uge 15 (2022): Parkeringspladsen nord for sundhedshuset (over for bageriet Mester Jakob) er lukket.
 • Der bliver mulighed for parkering på grus ved Indgang Ø (tidl. lægehus) fra uge 21 (2021) til uge 44 (2021). Fra uge 44 (2021) til uge 15 (2022) er arealet igen lukket.
   

Kunstværk flyttes til Lilleåparken

For at udvide parkeringsarealet sydvest for sundhedshuset, flyttes kunstværket ”Genfødselsportal” til en ny placering i Lilleåparken.

Det er Favrskov Kommunes kunstudvalg, der er blevet bedt om at pege på den nye placering, hvor man mener, kunstværket vil komme godt til sin ret.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte Favrskov Kommune på trafikogveje@favrskov.dk.

Senest opdateret

12.05.2021
mosc