You are here

Motorik og Bevægelse

Alle børn skal blive så motorisk dygtige som muligt

De sidste ti år er der sat fokus på børns bevægelse og motoriske udvikling i de enkelte daginstitutioner, skoler og i dagplejen. Samtidig har en mere fælles tilgang til indsatsen været efterspurgt. En tværfaglig gruppe har udviklet en systematisk motorik- og bevægelsesindsats for børn og unge (0-10 år) i Favrskov Kommune. Gruppen består af ledere og medarbejdere fra sundhedsplejen, dagplejen, daginstitutioner og skoler samt børnefysioterapeuter. Indsatsen skal sikre tidlig opsporing af og en kvalificeret indsats for børn med motoriske udfordringer.

Den indebærer, at alle børns motoriske udvikling fra 1. januar 2018 vurderes, når de er:

 

 • 9 måneder
 • 2 år
 • 4 år
 • 5-6 år
 • går i 1. klasse.

 

Der iværksættes en række indsatser for de børn, der vurderes at have motoriske udfordringer. Sideløbende med motorikvurderingerne arbejdes der med

 • at stimulere og skabe gode rammer for børns bevægelse og motorik i dagtilbud og skoler
 • at inddrage forældrene i arbejdet med at støtte børn til aktiv leg, bevægelse og motion
 • at sikre en systematisk og koordineret tilgang til arbejdet med børns bevægelse og motoriske udvikling gennem intern kompetenceudvikling af personalet.
 • Indsatsen evalueres i foråret 2020.

 

For yderligere oplysninger om indsatsen kontakt:

 • Louise Lynggaard, børnefysioterapeut
  llyn@favrskov.dk, 2114 1462
 • Christina Rubæk Amstrup, projektkoordinator
  cras@favrskov.dk, 8964 2125

Senest opdateret

24.09.2019
toi