You are here

Ændret udbudsmateriale for storparcel i Hammel

Udbudsmaterialet for en storparcel på Hvedebakken i Hammel, der er i udbud netop nu, er netop blevet justeret.

Ændringen vedrører udelukkende befæstelsesgraden.

Den eksisterende formulering:

"Befæstelsesgraden må maksimalt være 50% af storparcellens areal. Befæstelsesgraden omfatter alle tagarealer og alt belægning."

er nu blevet suppleret af følgende afsnit:

"Hvis befæstelsesgraden (tag og belægning) ønskes hævet til mere end 50%, skal regnvandet fra den overskydende del håndteres lokalt på grunden.

  • Der kan forventes tilladelse til at nedsive tagvand.
  • Der kan ikke forventes tilladelse til at aflede regnvand fra vej- og parkeringsarealer ved lokal nedsivning.
  • Der kan ikke forventes tilladelse til at aflede forsinket regnvand til Favrskov Forsynings bassin."
     

Om storparcellen

På den nye boligudstykning Hvedebakken i Hammel sælger Favrskov Kommune en storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse.

Storparcellen er på 6.060 m². Det maksimale bruttoetageareal er 1.818 m², hvilket giver plads til cirka 15 boliger.

Storparcellen er i offentligt udbud med budfrist 21. oktober 2020.

Mindsteprisen er 2.400.000 mio. kr.ekskl. moms og tilslutningsbidrag.

Læs mere om storparcellen på flyttilfavrskov.dk

Dato: 24. september 2020

Senest opdateret:

24. september 2020