You are here

Restaurering af vandløb

Her kan du få et overblik over Favrskov Kommunes igangværende vandløbsrestaureringsprojekter.

Favrskov Kommune udfører vandløbsrestaureringsprojekter, som er angivet i indsatsprogrammerne for både Vandområdeplanerne 2015-2021 og Vandområdeplanerne 2021-2027.

Projekterne udføres for, at vandløbene kan opnå målsætningen om god økologisk tilstand.

I tabellen nedenfor fremgår det, hvilke igangværende vandløbsrestaureringsprojekter Favrskov Kommune har fået tilsagn til.

Tilsagnsbeløbene er givet af den Danske Stat, Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

ProjektTypeBeløbForventet afslutning
Etablering af Sandfang i Brandstrup BækGennemførelse20.000 kr.1. november 2020
Etablering af faunapassage og forbedring af de fysiske forhold i Vrangstrup BækForundersøgelse55.200 kr.4. juni 2021
Tusø Bæk - forbedring af de fysiske forholdForundersøgelse46.000 kr.8. juni 2021
Etablering af faunapassage og forbedring af de fysiske forhold i Skovladen BækForundersøgelse55.200 kr.9. juni 2021
Gjelå - forbedring af faunapassageForundersøgelse182.170 kr.16. juni 2021
Vandløbsrestaurering i Danstrup BækForundersøgelse157.707 kr.18. juni 2021
Vinterslev Bæk - forbedring af faunapassage og de fysiske forholdForundersøgelse44.390 kr.19. juni 2021
Vinterslev Bæk + Bulbro Bæk - etablering af faunapassageForundersøgelse46.000 kr.30. juni 2021
Kjeldbæk - forbedring af fysiske forhold og faunapassageForundersøgelse41.400 kr.26. oktober 2021
Faunapassage i Vissing BækGennemførelse223.228 kr.1. januar 2022
Etablering af sandfang og fjernelse af spærringer i TjærbækGennemførelse295.304 kr.31. marts 2023
Spørring Å – forbedring af faunapassageGennemførelse722.195 kr.31. marts 2023

Senest opdateret

10.12.2020
mosc