150.000 kr. til bogglæde og fællesskaber

14.01.2022

Favrskov Bibliotekerne har søgt og fået 150.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje ’BOGglad’. Pengene skal bruges til bogsamlinger i fem konkrete institutioner.

I forbindelse med coronasituationen er bøger flere steder gledet lidt i baggrunden i det pædagogiske arbejde, så der er behov for en genstart. En sådan får fem udpegede institutioner i Favrskov Kommune i den grad mulighed for, når de hver får omkring 100 bøger leveret i løbet af foråret.

Med overskriften ’Bogglæde og fællesskaber i Favrskov’ skal puljemidlerne på 150.000 kr. nemlig bruges på at indkøbe fysiske bøger, hvor i alt 350 børn fra 0-12 år får adgang til samlingerne. Projektet skal fremme tilgængeligheden af bøger for alle børn, skabe læselyst, forundring og nysgerrighed.

De fem institutioner i Favrskov Kommune er:

  • Naturbørnehaven Klintholm
  • Trekløveren i Sall
  • Thorsø Børnehus
  • Lilleåskolens SFO og klub
  • Østervangskolens SFO

Institutionerne er geografisk spredt i kommunen, og pædagoger og bibliotekarer skal nu samarbejde om at finde ud af, hvilke bøger der skal indkøbes. Det samarbejde glæder Ulla Knudgaard Fisker, afdelingsleder på Hinnerup Bibliotek & Kulturhus, sig til:

- Vi har allerede et godt samarbejde med institutionerne og skolerne, men denne gang er det også meningen, at børnene skal byde ind med emner og forslag, så vi får endnu mere viden om, hvad der kan fremme deres læselyst. Klintholm er eksempelvis en naturbørnehave, og hvordan kan vi være med til at understøtte deres interessefelt i valget af bøger? Det bliver spændende at samarbejde om.

De deltagende institutioner skal inden 30. juni i år have etableret et bogmiljø, hvor der er mulighed for at fordybe sig, finde ind i et fællesskab med andre og bare få gode og måske sjove oplevelser med bøgerne.

I projektet er der netop fokus på at skabe lige adgang til bøgerne for alle børn, da nogle børn ikke kommer så ofte på kommunens biblioteker. Nu får de i stedet for bøgerne ind på hylderne i institutionen, og det gør fritidslæsningen endnu nemmere, siger Ulla Knudgaard Fisker.

- Der ligger udvikling, oplevelser og viden i bøgerne, og det er selvfølgelig afgørende, at vi er med til at gøre litteraturen tilgængelig for så mange som muligt. Jeg ser det også som et projekt, hvor der er mulighed for gensidig udvikling, pædagoger og bibliotekarer imellem, da alle bliver klogere på børns læselyst, det gode bogmiljø i institutionerne, og hvordan vi med bøgerne kan skabe aktiviteter, der fremmer fællesskabet, lyder det fra Ulla Knudgaard Fisker.

Fakta:

I finansloven for 2021 blev der afsat 25 millioner kroner til at styrke børns møde med litteraturen. Det er blevet til puljen BOGglad, hvor biblioteker og kommuner har kunnet søge om nye bogsamlinger til dagtilbud, SFO’er og klubber. Initiativet er målrettet børn fra 0-12 år. De titusindvis af nye bøger ventes at nå ud til knap 100.000 børn i løbet af 1. halvår 2022 – og de 350 af de børn bor i Favrskov Kommune.

Læs mere om puljen BOGglad