You are here

Åbent hus med til at afmystificere

  • Tinghøj får ros for at have inviteret til åbent hus.

    Tinghøj får ros for at have inviteret til åbent hus.

Plejecenter Tinghøj har lige holdt åbent hus for blandt andet at sætte fokus på borgere med en demenssygdom. Hanna Topbjerg var en af dem, der mødte op.

Hvad vil det sige at være dement? Hvad har man så brug for? Hvordan skal man møde en borger med en demenssygdom, og hvorfor må man ikke bare låse døren, så de ikke farer vild?

Det var nogle af de spørgsmål, der blev stillet og svaret på, da Plejecenter Tinghøj i Hammel inviterede til åbent hus. Blandt deltagerne var Hanne Topbjerg, der er tandplejer og bor i Hammel. Hendes datter arbejder på Tinghøj, og hun spurgte, om ikke hun havde lyst til at deltage.
- Min egen mor blev meget dement, inden hun døde, men på det tidspunkt vidste man ikke så meget. Så derfor vil jeg gerne vide mere, og på mødet hørte jeg blandt andet mere om de forskellige demens-diagnoser. De fortalte om hverdagen på Tinghøj, og hvad man selv kan gøre, hvis man møder en dement borger i bybilledet. Det var virkelig brugbar viden, understreger Hanne Topbjerg.

Hun ser gerne, at plejecentrene inviterer til flere åbent-hus arrangementer, da kontakten kan være med til at afmystificere.

- Åbenhed er afgørende og er også med til at gøre et sted mere tilgængeligt, og man kommer til at forstå, hvad der sker det pågældende sted. Ved at deltage i mødet har jeg fået ny viden om demens, det menneskelige aspekt og også i forhold til det juridiske. Og det er betryggende, at jeg kan se, at der sker noget på området. Der er mange gode tiltag, og der er stor viden, som hele tiden er i spil, siger Hanne Topbjerg.  

 

 

Dato: 12. juni 2017

Senest opdateret:

12. juni 2017