Årets sidste byrådsmøde

20.12.2022

I dag, tirsdag 20. december 2022, mødes byrådet kl. 15 til årets sidste byrådsmøde i administrationsbygningen Torvegade 7 i Hammel. Alle er velkommen til at overvære den åbne del af mødet. Bemærk, at mødet begynder kl. 15 og ikke som vanligt kl. 19.

Der er 19 punkter på den åbne del af dagsordenen. Det er eksempelvis:

  • Samlet anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i Budget 2023-26
  • Kvalitetsstandard - Ældre og Sundhed 2023 efter høring

  • Samarbejdsaftale om voksne med erhvervet hjerneskade

  • Anlæg af nyt idrætsanlæg i Søften: Nedsættelse af følgegruppe

  • Projektering og nedsættelse af byggeprogramudvalg til opførelse af integreret daginstitution ved Ginneruplund i Hadsten

  • Indkøb af naturbus til dagtilbudsområdet

Se hele dagsordenen

Husk du også kan streame byrådsmødet på din computer.