Ældrerådsvalget i Favrskov Kommune er vel overstået

26.11.2021

Det nyvalgte Ældreråd i Favrskov Kommune har nu konstitueret sig. Rådet har genvalgt Erik Bertelsen fra Thorsø som formand og Birgit Kirkensgaard Hansen fra Hinnerup er nyvalgt som næstformand.

Øvrige medlemmer af det nye Ældreråd er:

  • Alex Kejlberg (Ulstrup)
  • Annegrete Løkke Nielsen (Søften)
  • Solveig Jensen (Hadsten)
  • Irma Møller (Hadsten)
  • Hans Kjær Christensen (Hinnerup)
  • Arne Bay Madsen (Hammel) 
  • Ejgil Andreasen (Hammel)

Ejgil Andreasen er nyvalgt som medlem af forretningsudvalget.

Ligesom ved sidste Ældrerådsvalg benyttede mange sig af muligheden for at stemme, og stemmeprocenten endte på knap 62 procent.

- Interesse og opbakning til Ældrerådets arbejde er vigtigt, da det er lovpligtigt for alle kommuner at have et ældreråd. Jeg glæder mig til at fortsætte det gode samarbejde med byrådet og administrationen her i kommunen. Vores mål er at understøtte en værdig ældrepleje, og vi oplever, at der lyttes til vores forslag og henvendelser, siger Erik Bertelsen. 

Ældrerådet er et offentlig råd, der er partipolitisk neutralt og uafhængigt af interesseorganisationer. Ældrerådet bliver hørt om alle forslag, der vedrører den ældre del af befolkningen, før de vedtages politisk.

Ældrerådet medvirker til at skabe kontakt mellem kommunens ældre befolkning og byrådet. Borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til Ældrerådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse. Ældrerådet behandler dog ikke personsager.

Alle stemmeberettigede borgere over 60 år, som er bosat i kommunen, kan stemme til Ældrerådsvalget.

Ældrerådet består i Favrskov Kommune af ni medlemmer, og valgperioden er fra 2022 til 2025. Det nykonstituerede Ældreråd begynder sin funktionsperiode ved årsskiftet.