Aktive seniorer er omdrejningspunktet i fælles workshop

30.03.2023

Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i Favrskov Kommune er fælles om gerne at ville inspirere endnu flere seniorer til at bevæge sig. Derfor har de inviteret foreninger og andre aktører til en workshop 19. april 2023 i InSide i Hammel.

Det er en udbredt sandhed, at det igennem hele livet er sundt at bevæge sig og lige så sundt også at være en del af et socialt fællesskab med forskellige aktiviteter.
Når seniorlivet begynder, er det derfor vigtigt at holde fast i fællesskabet, siger Morten Bang, formand for Kultur- og Fritidsudvalget:
- Workshoppen er vigtig, så vi kan være med til at sikre, at seniorer fortsat er med i fællesskaber, da vi skal fastholde både den fysiske og mentale sundhed. Og det er vigtigt at huske på, at motion, bevægelse, fællesskab og relationer er for alle. Vi håber på, at indsatsen kan inspirere endnu flere til at deltage, uanset om det er noget kreativt, sport, fællesskab eller en form for bevægelse. Og det kan både være i foreninger eller selvorganiserede grupper. Det vigtigste er at deltage i noget, når man bliver senior.

Rikke Randrup Skåning, formand for Social- og Sundhedsudvalget, glæder sig over den fælles indsats med Kultur- og Fritidsudvalget.
- Det giver så god mening, at vi puljer kræfterne og samarbejder på dette område, og jeg glæder mig over, at Kultur- og Fritidsudvalget har budt ind som aktiv medspiller i forhold til at tage sundhedspolitikken til sig og sætte den i spil. Jeg ser frem til at deltage i workshoppen og håber, at den kan bidrage til at omsætte dele af den nye sundhedspolitik til praksis i samarbejde med aktører helt tæt på borgerne. I denne omgang er det seniorerne, siger Rikke Randrup Skåning.

Målgruppen for workshoppen er alle, der tilbyder eller ønsker at tilbyde aktiviteter for seniorer i alderen 55+ år. Alle former for aktiviteter er velkomne, uanset om fokus er på bevægelse, kreativitet eller socialt fællesskab. Den gratis workshop 19. april 2023 byder blandt andet på forskellige oplæg, erfaringsudveksling og inspiration til at videreudvikle aktiviteter og fællesskaber for seniorer.

Workshoppen passer også godt med bevægelsespuljen på 250.000 kr., som Kultur- og Fritidsudvalget har afsat i 2023 for at kunne støtte op om nye aktiviteter og initiativer, der er rettet mod at få nye målgrupper til at være mere fysisk aktive. Frem til 1. maj 2023 kan der søges op til 25.000 kr. til et tiltag. Læs mere om puljen.

Begge udvalgsformænd håber, at workshoppen vil trække et godt fremmøde fra alle dele af kommunen.
- Motion, fællesskab og sundhed går hånd i hånd, og derfor giver vores samarbejde og workshoppens sigte så god mening. Forhåbentlig kan deltagerne inspirere hinanden, og på sigt kan vi i fællesskab formulere en række anbefalinger, man kan have gavn af at følge, hvis man vil sætte gang i nye aktiviteter eller udvikle på eksisterende. Vi glæder os meget til at deltage, lyder det fra Rikke Randrup Skåning og Morten Bang.

Link til tilmelding