Anne Marie er tryg ved den hjælp, hun får

06.10.2021

Ældreplejen i Favrskov Kommune har gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt de borgere, der får hjælp i hverdagen. 92-årige Anne Marie Lomholt Husted er en af dem.

92-årige Anne Marie byder inden for i den lille stue i Hadsten og siger med klar stemme, at hendes ben ikke er så gode mere.
- Men de har jo også båret mig både længe og langt, så det er vel i orden. Andet fejler jeg ikke, lyder det fra Anne Marie, der har boet i Hadsten siden 1954. Tilbage i 2004 mistede hun sin mand, men de fire børn bor heldigvis ikke så langt væk.
Hun er en af de borgere, der tilfældigt blev udvalgt til at svare på nogle spørgsmål i tilfredshedsundersøgelsen. De spørgsmål handlede blandt andet om mad, træning, praktisk hjælp og personlig pleje.


- Jeg får en halv times rengøring hver 14. dag, og så kommer jeg i bad to gange om ugen. Desuden kommer der en og hælder medicin op til mig, så der er styr på det, og Favrskov Mad leverer min mad. Jeg vasker selv mit tøj, og købmanden i Laurbjerg leverer en fantastisk service ved at køre varer ud. Så jeg er tryg ved den hjælp, jeg får, og jeg kender min hjemmehjælper rigtig godt. Jeg tror, at ens tilfredshed med hjælpen afhænger af ens tilstand og den hjælp, man får. Jeg oplevede, at jeg faldt på badeværelset et par gange, og derfor er jeg glad for, at jeg nu har fået hjælp til at komme i bad, siger Anne Marie.

Anne Marie er ikke længere så mobil, og hun savner lidt naboliv:
- Men det er jo på en måde ’ulempen’ ved at blive gammel. Folk dør jo eller kommer på plejehjem. Jeg føler mig egentlig ikke ensom, men mere privilegeret, da jeg både kan læse og høre, og jeg kan også spille klaver. Det værste er faktisk, når alle i familien rejser på ferie, for så er de langt væk, hvis der sker noget.

 

Fakta:

Brugertilfredshedsundersøgelsen gennemføres én gang årligt for at undersøge tilfredsheden med den hjemmepleje, madservice, varelevering og træning, borgerne modtager. Undersøgelsen giver et billede af, hvad borgerne er tilfredse med i ældreplejen, og hvor der er plads til forbedringer. Den omfatter også borgere, der får hjælpen leveret af en privat leverandør.

Besvarelserne fra de adspurgte borgere blev gennemført i august-september. Undersøgelsens resultater bliver nu bearbejdet og fremlagt til politisk behandling og høring i december-januar. Byrådet præsenteres for resultaterne i begyndelsen af 2022.