Besøg på tilsynspligtige ejendomme

06.09.2022

På ejendomme, hvor der er korn, foderstoffer og husdyr, har rotterne særdeles gunstige betingelser for at søge føde og formere sig. Det er derfor nødvendigt, at der med jævne mellemrum sker en grundig gennemgang af disse ejendomme, så rotternes livsbetingelser hurtigt fjernes.

Disse ejendomme er betegnet som ’tilsynspligtige ejendomme’, som Favrskov Kommune er forpligtet til at besøge en gang om året i perioden oktober til februar jf. §8 stk. 2 i rottebekendtgørelsen.

De tilsynspligtige ejendomme omfatter kun:

  • Erhvervsejendomme med dyrehold
  • Primærproduktion af fødevarer og foder til dyr
  • Opbevaring af foderstoffer til dyr
  • Opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker

De tilsynspligtige ejendomme bliver som minimum gennemgået udendørs, også selvom der ikke træffes nogen hjemme. Ejendomme med sikringsordning bliver også besøgt og gennemgået, hvis de er omfattet af listen over tilsynspligtige ejendomme.