You are here

Boligområde i Norring i høring

Forslag til lokalplan nr. 375 'Boligområde ved Riisvej i Norring' er i offentlig høring frem til 21. maj 2018.

Formålet med planforslaget er at skabe et velfungerende boligområde med gode forbindelser til de øvrige boligkvarterer mod vest og øst samt sikre sammenhæng til det fremtidige boligområde mod syd.

Lokalplanforslaget omfatter et areal på i alt 1,9 ha, syd for Damsbrovej i Norring, og fastlægger de planmæssige rammer for udvikling af et nyt boligområde til 13 boliger som tæt-lav bebyggelse og 11 boliger som åben-lav bebyggelse.

Læs mere om lokalplanen, som er i offentlig høring frem til 21. maj 2018. Læs mere, hvis du vil sende et høringssvar.

 

Dato: 11. april 2018

Senest opdateret:

11. april 2018