Booktalks har værdi for de ordblinde elever hele året

10.10.2023
Mie Henriksen og Mette Mondrup
Booktalks i forbindelse med ordblindeugen
Booktalks i forbindelse med ordblindeugen

I sidste uge var der international ordblindeuge, og for første gang blev der på nogle skoler i Favrskov Kommune gennemført berigende booktalks for forskellige klassetrin. Der har været fokus på tekniske hjælpemidler og at finde alderssvarende bøger for at fremme læseglæden.

Den internationale ordblindeuge i uge 40 er en god anledning til at sætte spot på ordblinde og usikre læseres forhold og udfordringer. Netop det med at finde alderssvarende og alligevel letlæselige bøger kan være svært. Derfor har bibliotekarerne Mette Harbo Mogensen og Mie Henriksen været rundt på forskellige skolebesøg og præsenteret 15-20 bøger for 3.-5. klassetrin og 6.-8. klasse. Mie Henriksen mødte eleverne fra 3.-5. klassetrin, og hun har været glad for at komme rundt.

- Det giver rigtig god mening, at vi som bibliotekarer spiller ind her, da det for eleverne godt kan være svært at finde de interessante og stadig læselige bøger for dem. Nogle gange kan de godt opleve, at det bliver for småbørnsagtigt for dem. Og til gengæld kan det blive for hårdkogt med narko og bander, når det drejer sig om bøger for udskolingseleverne. Jeg har læst alle de bøger, jeg kommer med, for eleverne spotter hurtigt, hvis jeg ikke har læst dem, og så hører de ikke efter. Jeg giver et lille resumé, men skal også huske at stoppe, så jeg ikke fortæller det hele. På en af skolerne var en dreng helt optaget af handlingen, så han spurgte: Hvad sker der så? Og selvfølgelig var svaret til ham, at han selv skal læse bogen, lyder det fra Mie Henriksen, bibliotekar på Hammel Bibliotek i InSide.

Ved ugens booktalks på skolerne præsenterede bibliotekarerne fra Favrskov Bibliotekerne eleverne for et overflødighedshorn af forskellige bøger via korte resumé og appetitvækkere i form af forsidevisninger og nedslag inde i bøgerne. Så kunne eleverne se skriftstørrelse, layout, tegninger og billeder. Her vil Mie Henriksen gerne rose både forfattere og forlag.
- Mange forfattere skriver interessant og letlæseligt til denne målgruppe, og forlagene arbejder med det fysiske udtryk og sætter det lækkert op. Det betyder helt klart også noget for eleverne, siger Mie Henriksen.

Alle skoler i Favrskov Kommune har fået listerne over de udvalgte bøger til de forskellige klassetrin, så skolebibliotekarerne og lærerne kan snakke med eleverne om, hvad de gerne vil læse, og hvad der eventuelt skal købes ind, fortæller Mette Mondrup, læsekonsulent fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Favrskov Kommune. Både Mie Henriksen og Mette Mondrup håber, at indsatsen i uge 40 kan række ud over ugen og også gøre en forskel for eleverne resten af året.
- Det er godt, at vi får en større bevidsthed om, hvad der er godt for de ordblinde og usikre læsere, og med booktalks har vi ramt en god form. På den her måde får vi også et godt og brugbart indblik i, hvad der interesserer de forskellige målgrupper, siger Mette Mondrup og Mie Henriksen.

Mette Mondrup glæder sig over det brede samarbejde i forhold til de forskellige aktiviteter i uge 40 i Favrskov Kommune. Bag aktiviteterne med fortællinger fra unge ordblinde står læse-skrivevejledere på Den Jyske Håndværkerskole og Favrskov Gymnasium, medarbejdere på Favrskov Bibliotekerne, pædagogisk konsulent Birthe Bitsch Mogensen og læsekonsulent Mette Mondrup fra PPR i Favrskov Kommune.