Boost til ordblinde elever på Hadsten Skole

29.09.2022
Jesper Sehested holder foredrag om at være ordblind

Som optakt til den internationale ordblindeuge i uge 40 har den ordblinde forfatter Jesper Sehested været forbi Hadsten Skole og holdt to oplæg med titlen ”Fra 71 fejl i diktat til uddannelse”. Læsevejleder Birgitte Vassard lyttede med og roser hans tilgang til at være ordblind.

Er det stigmatiserende og tabubelagt at være ordblind? Eller er det en lettelse at få det at vide og så handle på det? Jesper Sehested vælger klart den sidste tilgang, for ellers bliver det at være ordblind en sovepude, hvor du selv glemmer at agere og tage teten i dit liv.

På Hadsten Skole holdt han oplæg for mellemtrinnet og efterfølgende for udskolingen, hvor elevernes forældre også var inviterede. Læsevejleder Birgitte Vassard lyttede til begge oplæg, som var tilpasset elevernes alder.

- Det er en god idé at invitere forældrene med, for ofte er ordblindhed arveligt, og andre i familien bøvler måske også med læsning og stavning. Børnene spotter hurtigt forældrenes reaktioner i forhold til at være ordblind, og om det er noget, man kan tale åbent om. Åbenhed og accept gør en verden til forskel for børnene. Jesper Sehested opfordrede eleverne til at tale åbent om at være ordblind, om at turde lave fejl og i den grad eksperimentere med de digitale hjælpemidler tidligt i skoleforløbet, for de kan være med til at rykke eleverne i den rigtige retning. Det at være ordblind går ikke over, men du kan udvikle dig og blive dygtigere, og med betydningsfulde voksne ved din side, så hjælper det at gøre en indsats, understreger Birgitte Vassard, der fortæller, at der i gennemsnit er to ordblinde elever i hver klasse, og op mod 7-10 procent af den danske befolkning er ordblinde - i forskellig grad.

Efter det sidste oplæg fik hun flere tilkendegivelser fra forældre og lærere om, at det er et vigtigt emne, og at Jesper Sehested formåede at inspirere eleverne. Han fik skabt en positiv fortælling omkring sine udfordringer og brugte humoren i mødet med eleverne. Eksempelvis fortalte han om kontakten til en sød pige, som han på et tidspunkt gerne ville være kæreste med. I sms-beskeden til hende ville han skrive ’Du er sød’, men i stedet blev det til ’Du er sæd’. Det forhold blev ikke til noget!

Sammen med sin læsevejleder-kollega på Hadsten Skole, Asker Andersen, sætter Birgitte Vassard fokus på ordblindhed i uge 40. Korte, informerende videoer, der inviterer til samtale, skal i alle klasser bidrage til at skabe positive fortællinger omkring ordblindhed, og i oktober byder læsevejlederne ind med et forældrekursus om digitale hjælpemidler.

Læs mere om den internationale ordblindeuge i uge 40

Læs mere om Jesper Sehested