You are here

1000 nye arbejdspladser på to år i Favrskov

  • Graf over vækst i antal arbejdspladser

    Flere virksomheder er flyttet til Favrskov i de senere år, og det har bidraget til skabelsen af 1000 nye arbejdspladser i kommunen.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der de sidste to år er etableret mere end 1000 nye arbejdspladser i Favrskov Kommune.

Når der er højkonjunktur, er det ofte landets største byer, der får mest gavn af opsvinget. Nye tal fra Danmarks Statistik viser imidlertid, at væksten i særdeleshed også kan mærkes i Favrskov, hvor der i løbet af de seneste to år er skabt mere end 1000 nye arbejdspladser – det svarer til godt 40 nye arbejdspladser hver måned.

Væksten i antallet af arbejdspladser kan delvist tilskrives de virksomheder, der har valgt at flytte til Favrskov Kommune de seneste par år, men den er også udtryk for, at det går godt blandt virksomhederne i kommunen – store som små.

Borgmester Nils Borring (A) glæder sig over, at Favrskov (med en indekseret vækst det seneste år på 4,4 procent) er med til at trække hele Business Region Aarhus fremad.

- Vores erhvervsliv gør det rigtig godt, og det glæder mig, at vi nu i Favrskov er på et højere niveau, end før krisen begyndte i 2008, når det drejer sig om arbejdspladser. Samtidig er det positivt, at væksten er stabil og ikke er præget af sæsonudsving. Jeg håber, at virksomhederne bruger opgangstiden til at videreudvikle deres forretning og opsøger nye markeder. På den måde står vi stærkt, når konjunkturerne en dag vender, siger Nils Borring.

Væksttallene understreges af, at der ved årsskiftet var i alt 455.000 lønmodtagerarbejdspladser i Business Region Aarhus, hvilket er rekordhøjt og over niveauet inden finanskrisen, hvor regionen havde knap 440.000 lønmodtagere.

 

Om statistikken

Kilden til data er et særudtræk fra Danmarks Statistiks tabel for beskæftigelse for lønmodtagere (LBESK). Opgørelsen af arbejdspladser inkluderer både ansatte i det offentlige og private samt lønmodtagere på fuldtid, deltid og flekstid. Opgørelsen medregner derimod ikke enkeltmandsvirksomheder, idet der er forsinkelser på omkring to år i opgørelserne af disse.

Business Region Aarhus' opgørelser er i gennemsnit kun tre måneder gamle, når de bliver offentliggjort. Det betyder, at de er langt mere aktuelle og giver et bedre indblik i, hvor mange arbejdspladser der er i kommunerne lige nu.

Man kan tilgå statistikken og andre nøgletal på Business Region Aarhus’ hjemmeside.

Dato: 23. marts 2018

Senest opdateret:

31. august 2020