You are here

3,2 millioner til Favrskov Kommunes sundhedscentre

En bevilling på 3,2 millioner kroner gør det muligt at styrke sundhedscentrene i Favrskov med nyt udstyr og nye klinikker i Hammel.

Favrskov Kommune har fået godt 3,2 millioner kr.  fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Puljen fra Sundheds- og Ældreministeriet er samlet på 209 millioner kroner og har som sigte at etablere og udbygge sundhedshuse over hele landet.

Favrskov Kommune har i alt fire sundhedscentre i Hammel, Hadsten, Hinnerup og Ulstrup. Formålet med at etablere sundhedscentre fordelt rundt i kommunen er, at alle borgere i videst muligt omfang skal have mulighed for at gøre brug af sundhedstilbud tæt på, hvor de bor.

Der er efterspørgsel efter tilbuddene i Favrskov Kommunes sundhedscentre. Med bevillingen er der givet 2 millioner kroner til, at sundhedscenteret i Inside i Hammel kan udbygges med to klinikker. Der er samtidig givet 1,2 millioner kroner til at investere i nyt udstyr til alle fire sundhedscentre. For disse midler vil der blandt andet blive anskaffet videoudstyr, som vil give mulighed for vejledning fra speciallæge eller sygeplejerske fra hospitalet. Der vil også blive anskaffet udstyr til undersøgelser og udredning samt til genoptræning.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Favrskov Kommune, Grethe Villadsen, glæder sig over midlerne, der nu gør det muligt at styrke det nære sundhedsvæsen yderligere.

”Vi kommuner og de praktiserende læger skal varetage stadig flere opgaver, der hidtil

har været løst på sygehusene. Derfor er det dejligt, at vi nu får mulighed for at styrke sundhedscentrene yderligere og tager endnu et skridt mod det helt nære sundhedsvæsen. Vi oplever, at borgerne er glade for, at sundhedscentrene i stigende grad bliver midtpunktet for deres møde med sundhedsvæsenet. Vores dygtige sundhedspersonale kender jo borgerne og kan hjælpe dem med deres udfordringer på en meget jordnær måde”, siger Grethe Villadsen.

Dato: 16. maj 2019

Senest opdateret:

16. maj 2019