You are here

414 høringssvar om omklassificering

Favrskov Kommune har ved høringsfristens udløb 7. januar 2017 modtaget i alt 414 høringssvar om omklassificering af veje.

Mange ejerforeninger, grundejerforeninger og boligforeninger har sendt fælles høringssvar ind, og mange grundejere har også sendt selvstændige svar ind.

Cirka 90 af høringssvarene handler om de foreløbige tilstandsrapporter, mens cirka 125 høringssvar går på den påtænkte beslutning om omklassificering. Cirka 200 høringssvar handler om begge emner.

Jørgen Bjelskou, direktør for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune, udtaler:

- Jeg vil gerne kvittere for de mange høringssvar. Det er tydeligt, at de berørte borgere har lagt et stort arbejde i at engagere sig i processen.

Dato: 10. januar 2017

Senest opdateret:

10. januar 2017