You are here

750.000 kr. til fritidsprojekter

I 2021 er der 750.000 kr. at søge om til projekter og aktiviteter i forlængelse af kommunens Friluftsstrategi og Fritids- og Idrætsstrategien.

Alle brugere af Favrskov Kommunes natur-, idræts- og fritidstilbud, spejdere, institutioner, foreninger og andre kan frem til 3. januar 2021 søge om midler til forskellige projekter og aktiviteter. Kultur- og Fritidsudvalget har fastlagt retningslinjerne for tildeling af midler. Projekterne vurderes ud fra, om de:

 • kommer så mange som muligt til gode
 • har solidt lokalt ejerskab
 • kan vedligeholdes og driftes lokalt
 • udføres i samarbejde med flere forskellige aktører
   

Det er muligt at ansøge om midler allerede nu. Du søger puljen ved at udfylde dette ansøgningsskema 

Hvis du har tvivlsspørgsmål og har brug for flere oplysninger, kan det være en god ide at deltage i det webinar, Favrskov Kommune holder onsdag 25. november 2020 kl. 19-20.30, hvor du kan høre mere om de to strategiers indsatsområder, puljens retningslinjer og den videre proces for udmøntningen af puljen på de 750.000 kr.

Link til det digitale møde.   

Puljen på de 750.000 kr. skal få de to strategier til at blive til konkrete projekter i tråd med deres indsatsområder.

Friluftsstrategiens tre indsatsområder er:

 • Stier og forbindelser
 • Friluftsområder
 • Information og formidling

For at komme i mål har Fritids- og Idrætsstrategiens fire temaer:

 • Samarbejde på tværs
 • Bredde og elite
 • Faciliteter
 • Foreningsudvikling


I uge 6 2021 får ansøgerne svar på deres ansøgninger.

Dato: 18. november 2020

Senest opdateret:

18. november 2020