You are here

Årsplanen viser retningen for Landsbyrådets arbejde

Baglandet skal med, fremtidens fællesskaber skal diskuteres og de trafikale udfordringer kortlægges.

I kortform er det sådan cirka, indsatsområderne lyder for Landsbyrådet i 2021. Hanne Smedegaard, formand for Landsbyrådet, glæder sig over, at der er gode indsatser fra tidligere at bygge videre på.

- Der er heldigvis mange aktive borgere i vores 41 landsbyer, og de er med til at sætte gang i mange forskellige aktiviteter. I Landsbyrådet har vi fokus på, at ildsjælene også skal have baglandet med sig lokalt. Det betyder, at flere skal stå sammen og bakke op, og der skal nogle vedtægter og processer på plads, så flere har styr på grundlaget for det lokale engagement. I Landsbyrådet laver vi en værktøjskasse, der kan bruges som en huskeseddel til at få baglandet med. Det er en proces over tid, så det er ikke bare gjort med 2021, lyder det fra Hanne Smedegaard.
 

Det samme gælder overskriften ’Fremtidens fællesskaber’, hvor Landsbyrådet lige før coronanedlukningen i foråret 2020 nåede at holde en inspirationsdag for forsamlingshusene. På dagen blev det drøftet, hvad fremtidens fællesskaber er for en størrelse, og hvordan det er muligt at styrke lysten til at deltage i eksempelvis bestyrelsesarbejde. Det arbejde fortsætter i 2021, understreger Hanne Smedegaard:

- Er forsamlingshuset det vigtigste for et lokalsamfund, eller er det fremtidige omdrejningspunkt noget helt andet? Hvad skal vi holde liv i, og skal vi afvikle noget? Det er i hvert fald vigtigt, at vi er bevidste om, hvorfor vi gør som vi gør. Og det kommer vi til at snakke meget mere om til efteråret, hvor vi vil holde en ny inspirationsdag, denne gang med temaet ’Fremtidens fællesskaber’.


Trafik igennem landsbyerne og eventuelle fartdæmpende foranstaltninger kommer også til at fylde i Landsbyrådet i 2021.
- Vi skal have kortlagt de farlige steder, så vi kan synliggøre problemerne og arbejde efter at få brugbare løsninger, hvor der er et reelt behov. I den proces får vi også skabt én indgang fra forvaltningens side til den pågældende landsby, så kommunikationen bliver lettere og mere direkte. Det vil også hjælpe med til, at landsbyerne føler sig bedre hørt i forhold til de trafikale udfordringer, mener Hanne Smedegaard.

I 2020 kortlagde Landsbyrådet de grønne arealer i landsbyerne, dels som grundlag for dialog med forvaltningen om pasning, og dels som idégenerering til, hvordan landsbyerne kan bidrage med øget biodiversitet på arealer, hvor det giver mening. Der blev kun lige kradset i overfladen i 2020, så det bliver der også arbejdet videre med i 2021.  

Dato: 19. februar 2021

Senest opdateret:

19. februar 2021