You are here

Ældrechefen fratræder jobbet i Favrskov

Efter gensidig aftale fratræder Peter Mikkelsen sin stilling som ældrechef i Favrskov Kommune med virkning fra udgangen af juni 2019.

Baggrunden for indgåelsen af aftalen er, at parterne ikke længere er enige om den fremtidige strategi for udviklingen af ældreområdet.

Favrskov Kommune takker Peter Mikkelsen for indsatsen og for et godt og konstruktivt samarbejde gennem en årrække.

Direktøren for Social og Sundhed, Kate Bøgh, vil i samarbejde med kommunaldirektør Jan Kallestrup hurtigst muligt vurdere, hvordan ledelsesopgaverne på ældreområdet tilrettelægges på kort og på længere sigt.

Eventuelle spørgsmål i anledning af ovenstående kan rettes til direktør Kate Bøgh på katb@favrskov.dk eller mobil 20 10 02 13.

Dato: 14. maj 2019

Senest opdateret:

14. maj 2019