You are here

Alle kan hjælpe kommunens kulturstrategi på vej

  • I oktober 2017 samlede kultur-eventen 'Tog til tiden' mange tilskuere ved Sløjfen i Hadsten. (Foto: Søren Pagter)

    I oktober 2017 samlede kultur-eventen 'Tog til tiden' mange tilskuere ved Sløjfen i Hadsten. (Foto: Søren Pagter)

Favrskov Kommune skal for første gang have en kulturstrategi, og kulturaktører og interesserede borgere inviteres nu med i arbejdet.

Hvad betyder kulturlivet for dig? Og hvad vil du gerne have prioriteret i en kommende kulturstrategi? Det får alle interesserede mulighed for at byde ind med i processen. Formålet med den kommende kulturstrategi er at sætte en tydelig retning på kulturområdet i årene fremover, så strategien kan fungere som et værktøj for kommunens politikere, kulturaktører og administrationen i udviklingen af Favrskov Kommunes kulturliv.

Det kræver en grundig og inddragende proces. Et tilfældigt udsnit af borgerne i Favrskov Kommune får derfor i den kommende tid et spørgeskema i deres e-Boks. Deres svar i spørgeskemaet skal være med til at give et billede af, hvordan kulturlivet i Favrskov og kultur som sådan bliver betragtet.

I løbet af maj måned bliver der samtidig gennemført en stribe interviews med grupper af aktører på kulturområdet, såvel de professionelle som de frivillige og brugerne.

Det materiale, der indsamles ved de to indsatser, skal tilsammen danne grundlaget for indholdet i en konference om den kommende kulturstrategi. Den foregår 16. juni 2021 i et af kommunens kulturhuse.

Alle er velkomne til konferencen, hvor den erfarne proceskonsulent Mille Obel vil styre slagets gang og være fødselshjælper på at få udkrystalliseret de nøgleord, der kommer til at sætte retning på kulturstrategien.

Papiret omkring kulturstrategien er ikke helt blankt. Kultur- og Fritidsudvalget foreslår, at strategien tager udgangspunkt i de styrkepositioner, som kommunen allerede har på området – eksempelvis bibliotekerne, kulturhusene, musikskolen, de frivillige foreninger og de aktiviteter, der foregår i landsbyerne.

Samtidig er der bygget tre temaer ind i arbejdet med interviews og spørgeskemaet:

  • Kultur, der understøtter dannelse og demokratiforståelse
  • Kultur, der understøtter inkluderende fællesskaber, leg og læring
  • Kultur, der understøtter aktive frivillige, foreninger og fællesskaber

 

Steen Thomasen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, glæder sig sammen med resten af udvalget til at sætte gang i den spændende proces:

- Der er et rigt kulturliv i kommunen og mange dygtige kræfter, der byder ind med spændende tiltag. Det kan vi helt sikkert blive endnu bedre til at profilere, og der kan en kulturstrategi være med til at vise vejen og sætte retning på et område med mange engagerede aktører. Det bliver spændende at få gang i den inddragende proces, og jeg håber, at mange borgere har lyst til at give deres besyv med, svare på spørgsmål og deltage i konferencen i juni måned. Vi har brug for alle input, og vi har brug for, at folk føler ejerskab til strategien.

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog procesplanen for arbejdet med kulturstrategien på deres møde i april, og det endelige udkast forventes ifølge planen at ligge klar til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget til efteråret.

Dato: 29. april 2021

Senest opdateret:

09. september 2021