You are here

Alle skoler klar til affaldssortering

 • Eleverne er dygtige til at sortere - her er det fra en tidligere indsats med at samle plasticlåg.

  Eleverne er dygtige til at sortere - her er det fra en tidligere indsats med at samle plasticlåg.

 • Spandene er klar til sorteringen på alle skolerne nu.

  Spandene er klar til sorteringen på alle skolerne nu.

Fire skoler har været pilotskoler i forhold til at sortere affald, og nu følger resten af skolerne trop i løbet af uge 37 og 38.

Sorteringen af affald på skolerne ligner den, de øvrige husstande i Favrskov Kommune har haft gang i i et stykke tid. Der bliver sorteret i tre enheder: Pap-papir, metal-glas-plast, restaffald.

Bavnehøjskolen i Hadsten og Søndervangskolen i Hammel er to af de fire pilotskoler, der har arbejdet med at samle erfaringer, som de øvrige skoler har kunnet trække på til opstarten i denne uge og i uge 38.
Connie Goosmann, lærer på Bavnehøjskolen, roser skolens elevråd for at hjælpe sorteringen så godt på vej.
- Elevrådet har fået et lynkursus i at sortere, og efterfølgende har eleverne så to og to været ude i klasserne for at lære kammeraterne det samme. Og den form for sidemandsoplæring virker endnu bedre end, hvis det var en lærer, der kom med de samme informationer. Desuden hjælper det selvfølgelig, at eleverne kender til sorteringen hjemmefra, siger Connie Goosmann.
Derfor kan der godt dukke spørgsmål op. Eksempelvis hvor det tomme yoghurtbæger skal smides i, og hvad man gør med papirservietten.
- Når servietten er våd, så skal den stadig i restaffald, og yoghurtbægeret skal skylles rent, og så må det komme i plastic-affaldet, oplyser Connie.

På Søndervangskolen i Hammel har lærer Martin Hager Andersen været med til at samle nogle erfaringer sammen i forhold til antal affaldsspande i lokalerne og deres placering:
- Det er eksempelvis vigtigt at se på, hvad lokalet bliver brugt til. Hvis det er til billedkunstfaget, så skal der større papirspande op. Og i et almindeligt klasselokale er der ikke behov for en stor spand til metal, glas og plast, men måske mere plads til restaffald, da det ofte er i det lokale, eleverne spiser, og det giver en del affald.

Han oplever, at det er gået forbavsende nemt med at indfase sorteringen, da eleverne kender det hjemmefra.
- Eneste problem har nok mest været de elever, der har haft svært ved at ramme spandene, siger Martin Hager Andersen og hentyder med et smil til, at eleverne gerne vil kaste affaldet i spanden og ikke altid rammer plet.
Han understreger, at det giver god mening, at skolerne nu skal til at sortere affaldet:
- Vi snakker om bæredygtighed og miljø på tværs af landegrænserne, og det lærer børnene en del om. Med sorteringen kan vi vise, at vi også byder ind og gør noget, der samlet set kan gøre en forskel. Det giver god mening.

Birthe Bitsch Mogensen, pædagogisk konsulent i Børn og Kultur, glæder sig over, at affaldssorteringen nu kan rulles ud til alle skoler.
- Corona-nedlukningen har forsinket vores projekt, men nu er vi klar. Pilotskolerne har givet os et fint indblik i, hvad der er en god idé at gøre på skolerne, og vi har kunnet lave nogle småjusteringer. Jeg vil gerne rose elevrådene, da deres deltagelse har været afgørende for, at det er blevet taget så godt imod af de øvrige elever. Det virker simpelthen ekstra godt, at eleverne fortæller hinanden, hvad der er smart at gøre – og så gør de det, siger Birthe Bitsch Mogensen.
 

Fakta:

 • Hvor skal servietter og andre aftørringsklude hen? – Restaffald
 • Hvad med blyantsmulder? – Restaffald
 • Sølvpapir fra madpakken? – Restaffald, fordi det er beskidt
 • Hvad med flamingobakker? – Restaffald, da det ikke er hård plast
 • Hvad er hård plast? – Det, du kan tromme på
 • Hvor rent skal det være? – Fri for madrester

Læs mere i affaldsguiden fra Favrskov Forsyning

Dato: 11. september 2020

Senest opdateret:

11. september 2020