You are here

Angstgrupper som forebyggende tilbud

En budgetudvidelse på 100.000 kr. gør det muligt at tilbyde endnu flere gruppeforløb, der kan støtte børn og familier med angst og angstproblematikker.

Med et årligt beløb på 100.000 kr. har Børne- og Skoleudvalget gjort det muligt at tilbyde yderligere to gruppeforløb for børn og unge med angstproblematikker. Det betyder, at der i alt er 10 gruppeforløb årligt i Favrskov Kommune til behandling og forebyggelse af angst. Som noget nyt vil der blive tilbudt forebyggende forløb for forældre til børn i alderen 3-6 år.

Christina Rovsing Vingborg, afdelingsleder i PPR Psykologrådgivningen, glæder sig over muligheden for at udvide tilbuddet.
- Der er stor efterspørgsel på angstgrupperne, og vi får positive tilbagemeldinger fra de borgere, der har deltaget i en gruppe. Med de ekstra 100.000 kr. får vi nu mulighed for at tilbyde et forløb, der retter sig mod forældre til 3-6 årige børn som er tilbageholdende, generte og måske udviser en lettere ængstelig adfærd. Vi ved, at disse børn har en øget risiko for senere at udvikle angst, og vi vil meget hellere forebygge, at børn og unge udvikler angst fremfor at behandle det. Så vi er meget spændte på det forløb og glæder os til at høre erfaringer fra både deltagere og gruppeledere, siger Christina Rovsing Vingborg.

Med budgetudvidelsen kan der fremadrettet gennemføres ti gruppeforløb for børn og unge med angstproblematikker.

Der er grupper for de 7-12 årige, som følger det evidensbaserede program ’Cool Kids’, mens de 13-18 årige følger programmet ’Chilled’. Fælles for forløbene er, at deltagerne og deres forældre får en række metoder til at håndtere angst og bekymring. Der er også gruppeforløb for børn og unge med autismespektrumforstyrrelse efter programmet ’Cool Kids – ASF’.

To medarbejdere fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Favrskov Kommune står for gruppeforløbene, og de består af seks-ti sessioner. En individuel samtale inden gruppeforløbene er med til at afgøre, om gruppetilbuddet er egnet ift. barnets behov.

Henvisning til gruppeforløbene sker via kontakt til PPR i Favrskov Kommune:

  • Gruppeleder Josephine Boye: 23 39 09 15
  • Afdelingsleder psykologrådgivningen Christina Vingborg: 23 80 37 11


 

Dato: 18. april 2019

Senest opdateret:

07. januar 2020