You are here

Ansøg om timer i haller og sale

Folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune kan nu for sæsonen 2019/2020 søge om at få tildelt timer.

Timerne er i skolernes gymnastiksale, idræts- eller svømmehaller - både de kommunale og selvejende haller samt Favrskov Gymnasiums hal. Ansøgningsfristen er fredag 29. marts 2019.

Foreninger, der benytter de selvejende idrætshaller og svømmehaller Hinnerup-Badet, Søften Kultur- og Idrætscenter, Laurbjerghallen, Tungelund Aktivitetscenter, Voldum-Hallen, Ulstruphallerne, Vestjysk Bank Arena, Østervangshallen og Hammel Idrætscenter, skal sende ansøgningsskemaet direkte til den enkelte hal.

Foreninger, der benytter skolernes gymnastiksale, de kommunale haller (HH-Hallen og Rønbæk Idrætscenter) og skolehaller, Favrskov Gymnasiums hal samt hallen på Hinnerup Friskole, skal sende ansøgningen til:

Anders Helledi, ahel@favrskov.dk
Idræt- og fritidskonsulent, Teknik og Kultur

Ved personligt fremmøde: Torvegade 7, Hammel

Ansøgningen skal beskrive aktiviteten, forventet deltagerantal, ønsker til ugedag, periode og klokkeslæt. I feltet ”bemærkninger” skal aldersgruppen for deltagerne noteres.

Der skal udfyldes et skema for hver skole/hal/svømmehal, hvor foreningen ønsker timer. Hvis foreningen ønsker timer til stævner og lignende, skal de søges samtidig, hvis datoerne er fastlagt. Husk at notere kontaktoplysninger på den ansvarlige over for kommunen og en kontaktperson til sæsonfordelingen på ansøgningsskemaet.

Se ansøgningsskemaerne. 

For at kunne få tildelt timer skal den enkelte forening have udfyldt og indleveret erklæringen om børneattester.

 

 

Dato: 14. marts 2019

Senest opdateret:

14. marts 2019