You are here

Bedre forhold for cyklisterne på Randersvej ved Hammel

Favrskov Byråd har afsat 3,7 millioner kroner til en ny cykelbane langs Randersvej fra Frijsendalvej til Hammel.

Cykelprojektet forbinder allerede eksisterende stisystemer, så det bliver muligt at færdes trafiksikkert fra Hammel mod nord til Houlbjerg og Laurbjerg og derfra til Langå.

Anders G. Christensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune ser frem til at skabe sammenhæng på tværs af kommunen:

- Jeg glæder mig over, at vi styrker kommunens cykelstinet, og jeg tror og håber, at både cyklister og andre motionister vil få glæde af projektet. Ud over trafiksikkerhed kan projektet også have gavnlig effekt på både miljø og sundhed, hvis det får flere til at tage cyklen, siger Anders G. Christensen.

Cykelprojektet består af en udvidelse af vejen, der skaber plads til cyklisterne på en cykelbane langs Randersvej. Strækningen er på cirka 1,7 kilometer og går fra Frijsendalvej til Gl. Randersvej (ved ”Spring forbi” Selskabsvejen 1).

Anders G. Christensen, ser mange muligheder i cykelprojektet:

- Vi oplever generelt en stor interesse for de initiativer, vi sætter i værk for at fremme miljøvenlig transport og motion i det fri. Tidligere på året åbnede vi for udlån af elcykler, hvilket borgerne har taget rigtig godt i mod. Forhåbentlig bliver der også stor interesse for at bruge cykelbanerne langs Randersvej, siger Anders G. Christensen.

Nu skal projektet beskrives nærmere, inden processen med projektering, udbud og selve anlægsarbejdet går i gang. Om alt går vel forventes cykelbanerne at være klar til brug i slutningen af 2020.

I forbindelse med Budget 2020-23 afsatte Favrskov Byråd 7,3 millioner kroner til cykelprojekter, og projektet her er det første der realiseres til 3,7 millioner kroner. Derudover er der afsat 3,6 millioner kroner til et cykelprojekt mellem Hadbjerg og Hadsten.

Strækningen for cykelbanen kan ses her

Dato: 12. maj 2020

Senest opdateret:

12. maj 2020