You are here

To bevillinger til at bekæmpe ensomhed i Favrskov

Favrskov Kommune har fået 3,2 millioner kroner fra Sundhedsstyrelsen til to projekter, der bygger videre på tidligere års indsats mod ensomhed hos ældre.

Projektet ’Flere mod ensomhed – flere i fællesskaber’ har fået 2,1 millioner kroner, mens der er givet 1,1 millioner kroner til projektet ’Hør med i fællesskabet’.

Ensomhed har negative konsekvenser for trivsel og helbred. I Danmark er der cirka otte procent af den voksne befolkning, som oplever svær ensomhed. Blandt midaldrende er der forholdsvis få, der føler sig ensomme, men med stigende alder øges risikoen for at føle sig ensom. Det skyldes, at mennesker med høj alder ofte oplever tab. Det kan være tab i forhold til helbredet, eksempelvis høretab eller evnen til at bevæge sig omkring. Det kan også være tab af ægtefælle eller andre nære relationer.

Favrskov Kommune har gennem de sidste to år gennemført projektet ’Sammen mod ensomhed’, hvor kommunen i samarbejde med blandt andre Røde Kors og Ældre Sagen har arbejdet med at forebygge, opspore og afhjælpe ensomhed blandt ældre borgere i egen bolig. Mange frivillige har været involveret; både i de helt konkrete indsatser som eksempelvis besøgstjenester, men også i planlægning og udvikling af nye tilbud. Denne indsats har byrådet i Favrskov Kommune besluttet at videreføre ved at afsætte midler til det.

De to nye bevillinger fra Sundhedsstyrelsen gør det muligt at forstærke indsatsen. Projektet ’Flere mod ensomhed – flere i fællesskaber’ betyder, at flere af de svageste ældre kan hjælpes, blandt andet fordi der er mulighed for at få en hjælper med til aktiviteter, som borgeren ellers ikke ville kunne deltage i.

Bevillingen til projektet ”Hør med i fællesskabet” har især fokus på høretab, fordi nedsat hørelse øger risikoen for ensomhed. Derfor omfatter projektet opsporing af ældre med høretab. Det betyder blandt andet, at sygeplejerskerne vil have et særligt fokus på høretab i de forebyggende hjemmebesøg. Der vil endvidere blive udviklet og afprøvet et målrettet kursus, ”Bliv ven med dit høreapparat”, som handler om at blive fortrolig med apparatet, så man ikke lader det ligge i skuffen. Desuden vil borgere kunne få screenet deres hørelse og få sparring på høreproblemer ved særlige arrangementer og hos kommunens hørevejledere.

Grethe Villadsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, glæder sig over de to bevillinger fra Sundhedsstyrelsen:

- Både her i Favrskov og på landsplan er der stort fokus på at bekæmpe ensomhed, da vi ved, hvor afgørende det er at være en del af noget og have kontakt til andre mennesker. Det er en fortløbende indsats, og derfor er det også glædeligt, at Sundhedsstyrelsen ser positivt på vores ansøgninger, så vi kan fortsætte arbejdet med at bekæmpe ensomheden. Vi har høstet rigtig gode erfaringer med projektet ’Sammen mod ensomhed’, og det giver så god mening, at de erfaringer kommer rigtigt godt i spil i de nye projekter.

Hun roser de frivilliges og medarbejdernes indsats i arbejdet med at bekæmpe ensomhed.

- Det handler om livskvalitet for den enkelte, og der ved vi bare, hvor afgørende det er at være en del af fællesskabet. Projektet om høretab har også et forebyggende islæt, da det handler om at erkende sit høretab og gøre noget ved det, for i forhold til livskvalitet er det en god investering for den enkelte, understreger Grethe Villadsen.

 

 

Dato: 26. august 2019

Senest opdateret:

26. august 2019