You are here

Børnepasningen får et kapacitetsløft i Hadsten

Der er rift om dagtilbudspladserne i Hadsten by, så derfor bliver der nu etableret flere pladser til de 0-6-årige, og der er udsigt til en helt ny daginstitution i byen.

Hadsten tiltrækker mange tilflyttere, blandt andet også til Ginneruplund-området. Der er ofte små børn blandt tilflytterne eller en gravid mave, så det har i den seneste tid betydet et pres på 0-2-års området, og prognoserne viser, at der i 2022 også kommer et pres på 3-6-års området.

Lone Bruun Nielsen, dagtilbudschef i Favrskov Kommune, glæder sig over, at det er populært at bo i Favrskov Kommune og er samtidig tilfreds med, at byrådet har nikket ja til en større samlet plan for børnepasningen i Hadsten by:
- Der er lavet en plan, der både her og nu og mere langsigtet kan imødekomme behovene for børnepasning i byen. Det er jeg meget tilfreds med, da vi undgår dyre midlertidige løsninger. Vi skal hele tiden sørge for at skabe rum til de børn, der er lige nu, så vi hele tiden kan overholde pasningsgarantien.

Idrætsbørnehuset Bavnehøj i Hadsten er ved at få etableret en vuggestuegruppe, hvor der er plads til 15 børn (0-2 år). Det byggeri bliver klar fra midten af august i år. I en tid, hvor det har vist sig at være svært at tiltrække nye dagplejere, har det faktisk været muligt at ansætte to dagplejere i Hadsten by.
I Børnehuset Vesterskovvej i Hadsten er 20 børnehavepladser tidligere på året blevet omlagt permanent til 12 vuggestuepladser, da der netop længe har været et pres på 0-2-års området.
Senest har byrådet godkendt, at den tidligere døgninstitution til psykisk udviklingshæmmede på Ellemosevej 26a i Hadsten fremadrettet bliver ombygget til en daginstitution. Planen er, at der fra omkring 1. december 2021 skal være plads til 12 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn.
Der er afsat 2,7 mio. kroner til at renovere bygningen. Der har tidligere været arbejdet med at opsætte pavilloner ved Idrætsbørnehuset Bavnehøj for at skabe flere dagtilbudspladser, men byggeriet på Ellemosevej er en både bedre og billigere løsning.

Områdeleder Flemming Rasmussen er glad for, at Ellemosevej 26a nu er kommet i spil som daginstitution:
- Vi har besøgt Ellemosevej 26a flere gange, og vi har allerede en masse gode ideer til, hvordan vi kan lave nogle rigtig fine børnemiljøer der. Det er en super fin bygning, som indeholder alt det, vi skal bruge til at skabe et godt dagtilbud til de vuggestue- og børnehavebørn – og deres voksne – som flytter ind inden jul.

Børnehavedelen på Ellemosevej 26a bliver en skovbørnehave. Gruppen skal blandt andet bruge skoven ved spejderhytten på Ellemosevej og køre ud i området ved at tage med skolebussen.

For at imødekomme et pasningsbehov i det nyligt udstykkede boligområde i Ginneruplund i Hadsten arbejder forvaltningen med et forslag til at opføre en ny daginstitution i området. Planen er, at institutionen skal indgå som et budgetforslag i budgettet 2022-25.

Dato: 09. juli 2021

Senest opdateret:

09. juli 2021