You are here

Borgermøde om budgetforslaget

Som led i byrådets budgetarbejde inviteres til borgermøde mandag 21. oktober 2019 kl. 19.00-21.00 i Lilleåsalen, Sløjfen, Hadsten.

Indledningsvis præsenterer borgmester Nils Borring de overordnede rammer for budgetlægningen og budgetforslag 2020-23. Derefter er der paneldebat med repræsentanter for de politiske partier.


Læs budgetmaterialet 

Budgetforslaget er i høring fra 9.-24. oktober 2019. Høringssvar til budgetforslaget skal sendes til budget@favrskov.dk

Dato: 13. oktober 2019

Senest opdateret:

15. oktober 2019