You are here

Borgerne er med til at udvikle job- og ydelsescentret

Jobcenter Favrskov og Ydelsescentret har gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse, der blandt andet skal bruges til at videreudvikle servicen over for borgerne.

I september og oktober har et udsnit af Jobcenter Favrskovs og Ydelsescentrets brugere deltaget i en brugertilfredshedsundersøgelse, der skal give Favrskov Kommune et billede af, i hvilken grad borgerne er tilfredse med den service, de får. Besvarelserne skal bruges til at videreudvikle jobcentrets og ydelsescentrets service.

Overordnet viser undersøgelsen, at 79 procent af borgerne er enige i, at de har et godt samarbejde med jobcentret, mens det tilsvarende tal for ydelsescentret er på 66 procent. Samtidig mener 60 procent af borgerne, at jobcentret øger deres mulighed for at komme i job eller beskæftigelse, mens yderligere 25 procent forholder sig neutralt til spørgsmålet. Syv procent har ikke en holdning, hvilket efterlader ni procent, som ikke oplever kontakten med jobcentret som positiv i forhold til at komme i job eller uddannelse. Formand for arbejdsmarkedsudvalget i Favrskov Kommune, Erling Kvist Andersen, tager både ris og ros til sig.

- Det er en af jobcentrets fornemmeste opgaver at hjælpe borgerne videre i job eller uddannelse, og det er naturligvis glædeligt, at hovedparten af borgerne mener, at kommunen er en medspiller i forhold til den opgave. Ideelt set ville jeg gerne have, at alle oplevede os som en hjælp, men virkeligheden er også, at der er tale om et område, hvor det nogle gange er svært at gøre alle tilfredse. Jeg glæder mig over de roser, der er i undersøgelsen. Arbejdsmarkedsafdelingen går nu i gang med at vurdere, hvilke tiltag der kan medvirke til, at kvalitet og service kan blive endnu bedre, siger Erling Kvist Andersen (A).

Det er borgere, der har været til møde i jobcentret og ydelsescentret fra 12. september til 12. oktober, som har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. 

Netop muligheden for at videreudvikle indsatsen ud fra de indkomne svar har været en af årsagerne til, at undersøgelsen blev sat i gang, og arbejdsmarkedschef Anita Jensen ser frem til at udvikle jobcentrets og ydelsescentrets daglige arbejde ved at lære af borgernes budskaber.

- Undersøgelsen har i første omgang været et forsøg, men vi vil gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse igen om et par år. Borgernes feedback til os er meget værdifuld, så vi kan se, hvor det er, vi kan styrke servicen og samarbejdet med borgerne. Jobcenter Favrskov og Ydelsescentret vil fortsat arbejde med at forbedre dialogen med borgerne. Det sker blandt andet gennem en fortsættelse af kompetenceudviklingsforløbet ”Styrket borgerkontakt”, som blev gennemført i 2013. De sagsbehandlere, der er ansat siden 2013, skal i 2018 gennemføre udviklingsforløbet. Vi har også arbejdet med at udvikle vores skriftlige kommunikation. Det fortsætter vi også med, så borgerne kan forstå, hvad vi skriver til dem, siger Anita Jensen.

Hun glæder sig samtidig over, at det generelle billede viser, at borgerne føler sig godt modtaget, når de kommer til møde i job- eller ydelsescentret.

- God borgerkontakt er højt prioriteret hos os, og heldigvis oplever langt størstedelen af borgerne, at vi tager godt imod dem og lytter til, hvad de har at sige. Det er helt grundlæggende for vores arbejde i jobcentret, at kontakten med borgeren er god, så det glæder jeg mig over, siger Anita Jensen.

Se resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen her

Dato: 08. december 2017

Senest opdateret:

08. december 2017