You are here

Brand i fritidsklub i Hinnerup

  • Ved at skære hul i gavlen fik brandfolkene lukket røgen og varmen ud.

    Ved at skære hul i gavlen fik brandfolkene lukket røgen og varmen ud.

Lørdag aften blev Beredskab og Sikkerhed tilkaldt for at slukke branden i Rønbæk Fritidsklub 'Gnisten'.

Ilden var startet på siden af huset ned mod Rønbæksøen, og der var røgudvikling under taget.
Indsatsleder Jørgen Hansen formoder, at ilden er opstået i et par affaldscontainere, og fra containerne har ilden bredt sig til huset, der er bygget af træ. Der er brand- og røgskader i huset, og omfanget af skaderne skal nu undersøges. 

Fritidsklubben  har svømmehallen, Rønbæk Idrætscenter og Rønbækskolen som nærmeste naboer.  

Dato: 21. marts 2020

Senest opdateret:

21. marts 2020