You are here

Bred involvering bag godkendt børne- og ungepolitik

Favrskov Byråd godkendte Børne- og Ungepolitikken 2019-22 - ’Børn og unge der tør’ på byrådsmødet i går, 25. juni 2019.

Nu skal politikken ud og leve i det daglige arbejde med børn og unge i Favrskov Kommune.

I den nye Børne- og Ungepolitik sætter byrådet den overordnede retning for kvalitet og sammenhæng i Favrskov Kommunes tilbud til alle børn og unge fra 0-18 år. Det er politikkens overordnede vision, at alle børn og unge i Favrskov Kommune skal opleve at høre til i et fællesskab. I de fællesskaber skal de have mulighed for at udvikle sig til både at blive til nogen og blive til noget.

Politikken har tre grundlæggende værdier:

  • Dannelse til verden
  • Bæredygtige fællesskaber
  • Fælles ansvar og samarbejde på tværs

 

Desuden består politikken af fire temaer:

  • Motiverende lege- og læringsmiljøer for alle
  • Sunde børn i sunde rammer
  • Tidlig indsats for udsatte børn og unge
  • Inspirerende og alsidige kultur- og fritidstilbud

 

Det har været ambitionen at skabe en politik, der slår tonen an for retningen på børne- og skoleområdet i de kommende år, og ønsket har været at skabe en inddragende proces i arbejdet med at formulere politikkens indhold.

De indkomne høringssvar bekræfter, at både processen og det endelige resultatet indfrier det, siger Birgit Liin, formand for Børne- og Skoleudvalget i Favrskov Kommune:

- Jeg vil gerne kvittere for de mange positive og konstruktive høringssvar, der er kommet til Børne- og Ungepolitikken. Høringssvarene har ikke givet anledning til mange ændringer. Overordnet bekræfter høringssvarene, at der har været en bred involvering i udviklingen af den nye Børne- og Ungepolitik, der gør, at skoler, dagtilbud og øvrige parter kan se sig selv i politikken.

Det var et enstemmigt byråd, der godkendte den nye Børne- og Ungepolitik 2019-22. 

- Jeg er meget stolt af det endelige resultat, som byrådet nu har godkendt. Politikken indeholder høje mål og ambitioner for alle børn og unge i Favrskov Kommune. Derfor bliver det spændende at følge, hvordan politikken bliver omsat og forankret i det daglige arbejde på tværs af afdelinger, institutioner og forvaltning. Blandt andet skal alle forældrebestyrelser samles til dialogmøde med Børne- og Skoleudvalget i efteråret, hvor der arbejdes videre med politikken som ramme for de kommende års arbejde, forklarer Birgit Liin.

Hun understreger, at det er byrådets ønske, at politikkens visioner og mål kan danne udgangspunkt for lokale drøftelser og beslutninger, der fortsat sikrer og udvikler kvaliteten på hele børne- og skoleområdet.

Se den nye børne- og ungepolitik

Dato: 26. juni 2019

Senest opdateret:

26. juni 2019