You are here

Brugbar kvalitetsmåling i dagtilbud

31 børnehavegrupper har for første gang deltaget i en ekstern kvalitetsmåling, der peger på styrker og udviklingsmuligheder.

Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) har gennemført målingen fra januar til marts i år i 31 børnehavegrupper med børn i alderen tre til seks år i Favrskov Kommune. De har anvendt det internationalt anerkendte kvalitetsmålingsredskab ’Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-3). Redskabet måler kvaliteten i dagtilbuddet ud fra seks dimensioner/temaer:

  • Plads og indretning
  • Rutiner for personlig pleje
  • Sprog og læsefærdigheder
  • Læringsaktiviteter
  • Interaktion
  • Organisationsstruktur

 

Rapporten konkluderer, at institutionerne i Favrskov Kommune samlet set leverer en god kvalitet i personalets samspil med børnene. Det betyder, at kvaliteten af relationerne med børnene er god, og personalet er imødekommende og anerkendende over for børnene og deres behov.

Det er positivt, at der på flere væsentlige kvalitetsdimensioner ses en høj grad af kvalitet, hvilket især gælder Interaktion, og Organisationsstruktur og i lidt mindre grad Sprog og Plads/Indretning, siger dagtilbudschef Lone Bruun Nielsen:
-Undersøgelsens informationer og konklusioner er velegnede til at vurdere og udvikle den pædagogiske praksis. Ledere og medarbejdere har taget godt imod målingen, der giver dem en mulighed for at udvikle sig lokalt og hele tiden have fokus på kvalitet og indhold.

Rapporten viser også, at der er et udviklingspotentiale inden for temaet ’Læringsaktiviteter’. Det er aktiviteter, der i ECERS-3 kaldes ’læringsfremmende interaktion’, hvor medarbejderne tilbyder information, som øger barnets mulighed for læring. Det drejer sig om medarbejdernes måde at interagere med børnene på, og den måde de engagerer sig i det, børnene er optaget af i deres leg. Samtidigt drejer det sig om, at materialer skal være tilgængelige, mangfoldige og varierede, eksempelvis i form af spil, legetøj og materialer i såkaldte interessecentre. Målingen viser, at der er en højere grad af kvalitet i arbejdet med kreativitet, finmotorik og teknologi, end der er for musik og bevægelse, rolleleg samt natur, science, matematik og tal. Her er der tale om lav kvalitet.  

På det område er dagtilbuddene allerede i gang med et kvalitetsløft, da byrådet tidligere har vedtaget et indsatsområde, der har fokus på at skabe mere bevidste lege- og læringsmiljøer med udgangspunkt i børneperspektivet.

- Derfor er det oplagt, at indsatsområdet kobles sammen med indsatsen for at højne kvaliteten inden for læringsaktiviteter. Byrådet har afsat 1,5 millioner kroner i 2019 til at løfte lege- og læringsmiljøerne, og det arbejde er allerede i gang, siger Lone Bruun Nielsen.

Byrådet har nu nikket ja til, at kvalitetsmålinger i dagtilbud i 2020 bliver en del af drøftelserne omkring Budget 2020-23. Vuggestueafdelingerne indgår også i de drøftelser.

Hvis det ender med, at kvalitetsmålingen bliver permanent, kan den erstatte det anmeldte pædagogiske tilsyn, som Børn og Skole gennemfører hvert andet år.  

Dato: 03. juni 2019

Senest opdateret:

03. juni 2019