You are here

Byggesagsbehandlings-tiden i Favrskov på vej ned

  • Grafik over byggesagsbehandlingstiden

    Udvikling i antal modtagne og afgjorte byggesager, opgjort kvartalsvist for perioden fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2018.

I forhold til for nogle måneder siden er den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle kategorier af byggesager nu reduceret med ca. 4 uger til ca. 10-12 uger.

Byggeansøgningerne vælter ind til Favrskov Kommune. Der er gang i byggeriet på både bolig- og erhvervsområdet. Det skaber travlhed hos kommunens byggesagsbehandlere.

I forhold til for nogle måneder siden er den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle kategorier af byggesager nu reduceret med ca. 4 uger til ca. 10-12 uger.

Borgmester Nils Borring er meget tilfreds med, at sagsbehandlingstiderne er faldet, og at der nu kan gives hurtigere svar på en ansøgning om at bygge om eller bygge nyt.

- Det glæder mig, at det ser ud til, at de ekstra resurser vi har tilført byggesagsbehandlingen allerede nu ser ud til at virke. Jeg hæfter mig ved, at det sker samtidig med, at antallet af byggeansøgninger er stødt stigende, siger Nils Borring.

Dato: 04. maj 2018

Senest opdateret:

04. maj 2018