You are here

Byrådsmillioner med til at løfte folkeskolen

I de kommende fire år har byrådet hvert år øremærket 6,5 millioner kroner til at styrke udviklingen af folkeskolen på konkrete områder.

Skolelederne og de faglige organisationer har været inddraget i, hvad pengene skal bruges til på skoleområdet, hvor de overordnede temaer er: ”En sammenhængende og varieret skoledag” samt ”Videreudvikling af de inkluderende læringsmiljøer”  

Nu er tiltagene så blevet konkrete, og pengene følger ikke skoleåret, men er allerede tilgængelige her fra årsskiftet.

Der bliver sat gang i fire permanente tiltag:

  • Øgede ressourcer til en del af kommunes specialklasser for at opnå en harmonisering
  • Intensive undervisningsforløb for elever, der har brug for at fokusere på læring og trivsel

  • Co-teaching i almenklasserne med fokus på inklusion og trivsel (en person med specialpædagogiske kompetencer deltager i en periode i undervisningen sammen med en almenlærer)

  • Faglig kollegial vejledning på skolerne
     

I 2018 er der desuden planlagt følgende forløb:

  • Undervisningsforløb i udskolingen med fokus på håndværk og erhverv, så flere ser en erhvervsuddannelse som en mulighed

  • Kompetenceudvikling af ledere på skoleområdet – blandt andet til den nye diplomuddannelse i skoleledelse

  • Kompetenceudvikling af pædagogiske medarbejdere på skolerne

Skolechef Hans Jørgen Nielsen-Kudsk er tilfreds med, at byrådet har afsat midler til udvikling af skolerne i de kommende fire år.
- Der er nogle udfordringer og problemstillinger, som vi med byrådets beslutning nu får bedre mulighed for at  arbejde med. Tiltagene passer fint med, at vi som et hele i Favrskov Kommune arbejder med tilgangen ”tidlig opsporing og tidlig indsats”, når det drejer sig om børn og unge. Med tiltagene får vi mulighed for at sætte ind og prøve noget af. Det skal også ses som ’aktionslæring’ forstået på den måde, at vi hele tiden følger op og tilretter, siger Hans Jørgen Nielsen-Kudsk.

Læs mere om tiltagene - fra byrådets dagsorden 19. december 2017

Dato: 22. december 2017

Senest opdateret:

22. december 2017