You are here

Byværksted om Hinnerup midtby

Favrskov Byråd ønsker at styrke Hinnerups position som attraktiv bosætningsby i den østjyske region.

Målet er, at Hinnerup trækker endnu flere nye borgere - og fastholder de eksisterende.

Kernen i byrådets vision handler dels om at føre letbanen til Hinnerup midtby og dels om at udvide midtbyen med et stort antal nye boliger.

Både letbanen og de nye boliger skal bidrage til at videreudvikle midtbyen som en levende, mangfoldig og oplevelsesrig by med et koncentreret handelscenter, som har en effektiv betjening af kollektiv trafik.

- Det er vigtigt for Hinnerups fremtid, at vi har visioner for byen - og at vi tør tænke stort. Letbanen vil styrke de kollektive trafikforbindelser til og fra Hinnerup. Men bebyggelsen i midtbyen skal følge med udviklingen og byde på boligformer, der appellerer bredt, siger Nils Borring (A), borgmester i Favrskov Kommune.

Planerne for Hinnerup midtby er stadig i sin vorden, og byens borgere har den kommende tid mulighed for at give deres bud på den fremtidige udvikling.

- Hinnerups borgere skal inddrages i udviklingen, så vi kan få deres gode idéer med i den videre proces. Derfor inviterer vi søndag 17. april til et Byværksted, hvor der kan hentes inspiration til, hvordan midtbyen kan udvikle sig. Dagen vil byde på både oplæg, kreative indslag og aktiviteter for børn og voksne, fortæller Nils Borring

Byværkstedet er et inspirationslaboratorium, hvor du fx kan lave et 3D-billede af din vision for midtbyen. Du kan komme på byvandring og høre om de forskellige udviklingstanker for midtbyen og se letbanens mulige forløb ind i Hinnerup. Der er også mulighed for at komme en tur i højden og opleve byen fra oven i en kran.

Byværkstedet afholdes 17. april kl. 10.00 – 15.00 på Rønbækskolen

Byværkstedet vil blive fulgt op af et traditionelt borgermøde, der bliver afholdt tirsdag 10. maj klokken 19.00 - 21.30 i Rønbækhallen.

Efter debatfasen vil Favrskov Kommune med inspiration fra de idéer, der er kommet frem, udarbejde en helhedsplan for Hinnerup midtby. Heri vil de overordnede rammer for midtbyens videre udvikling blive lagt fast.


Byværksted søndag 17. april 2016

 • Tid: 10.00 - 15.00
 • Sted: Rønbækskolen​
  ​Program:
 • Velkomst v./ borgmester Nils Borring
 • Oplæg om fremtidens Hinnerup
 • Brunch
 • 3D-visualiseringer af midtbyen
 • Udstilling om Hinnerup midtby og letbanen
 • Børnenes byrumsværksted v. / Line Frøslev
 • Byvandringer
   

Nogle af seancerne vil blive gentaget flere gange i løbet af dagen. 


Yderligere information

Nils Borring, borgmester: 30 30 82 24

Jørgen Bjelskou, direktør for Teknik og Kultur: 30 36 79 10

Helle Jakobsen, chef for Plan, Byggeri og Ejendom: 29 40 51 22

Dato: 05. april 2016

Senest opdateret:

22. august 2017