You are here

Dialogmøde om inkluderende fællesskaber

På tværs af hele organisationen i Børn og Kultur er inkluderende fællesskaber det store indsatsområde i disse år. Derfor var det også det oplagte tema, da Børne- og Skoleudvalget inviterede til årets første dialogmøde i denne uge.

Omkring 60 personer deltog i det virtuelle møde. Det var skole- og områdeledere, formænd og næstformænd for bestyrelserne, repræsentanter fra forvaltningen og selvfølgelig Børne- og Skoleudvalget, der var fysisk samlet i InSide, hvor mødet blev livestreamet fra.

Hans Minor Vedel, direktør for Børn og Kultur, og Anne Gammelby Lybecker, skolechef, gav et kort indblik i, hvordan arbejdet med inkluderende fællesskaber går, og hvad der sker fremadrettet.
Corona har betydet, at man er knap så langt som ønsket, men retningen er der, og der er enighed om, at den er vigtigere end tempoet. I direktørens og skolechefens indlæg på mødet blev det understreget, at inkluderende fællesskaber kun kan skabes ”fælles”, så et endnu tættere samarbejde mellem især dagtilbud og skolerne – og ejerskab fra forældre og personale i institutionerne og skolerne er afgørende.

Da bestyrelserne og forældrene netop spiller en vigtig rolle i arbejdet med, at så mange børn som muligt trives og udvikler sig i deres lokale skole eller dagtilbud, så handler det om at få dem involveret i arbejdet. Den involvering var også et fokuspunkt på dialogmødet. Deltagerne gik i virtuelle grupperum, hvor også udvalgsmedlemmerne deltog for at blive klogere på, hvordan der bliver arbejdet med inkluderende fællesskaber i de enkelte områder.

- Det har været spændende at høre om de tiltag, der allerede er sat i værk, eller er i støbeskeen – og desuden at opleve ambitioner og konstruktiv videndeling på tværs af områderne. Den viden tager udvalget med sig videre, siger Birgit Liin, formand for Børne- og skoleudvalget.

Næste dialogmøde med Børne- og Skoleudvalget bliver 3. november 2021.

Dato: 09. april 2021

Senest opdateret:

12. april 2021