You are here

Ejendomsskat er fortsat fastfrosset

Af dole
I 2016 blev den kommunale ejendomsskatten/grundskylden for boligejere fastfrosset i forbindelse med finansloven.

Fastfrysningen fortsætter i 2017, hvor den udvides til også at omfatte erhvervsejendomme m.v.

Lovforslaget betyder, at ejendomsskatten/grundskylden fastfryses for alle ejendomme i 2017, det vil sige både ejerboliger (parcelhuse, ejerlejligheder, sommerhuse m.v.), og andre ejendomme, som beboelsesejendomme ejet af andelsboligforeninger, private udlejere og almene boligselskaber samt øvrige erhvervsejendomme


Reguleringsprocenten i 2017 bliver nedsat fra 5,5 procent til 0 procent for alle ejendomme.

Nedsættelsen af reguleringsprocenten kan af tidsmæssige årsager ikke nå at blive indregnet i betalingen af første rate ejendomsskat/grundskyld i 2017. Den bliver i stedet indregnet fuldt ud i betalingen af anden rate ejendomsskat/grundskyld i 2017. Det vil sige i betalingen pr. 21. august. Der bliver sendt nye ejendomsskattebilletter ud henover sommeren. På dem er nedsættelsen omtalt.  

Dato: 06. januar 2017

Senest opdateret:

09. januar 2017