You are here

Ekstra penge til kultur- og folkeoplysningsområdet

Corona-situationen har også presset kultur- og foreningslivet i Favrskov Kommune, og det får nu Kultur- og Fritidsudvalget til at godkende en tillægsbevilling og ændre retningslinjerne for Kulturinitiativer.

Aflyste stævner og arrangementer, mistede indtægter og forsamlingsforbud. Det hele har i høj grad påvirket foreningslivet og kulturinstitutionerne i Favrskov Kommune. Steen Thomasen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, har sammen med resten af udvalget kigget nærmere på, hvor de kan sætte ind med brugbar hjælp.

- De fleste kulturaktører har lidt et mærkbart indtægtstab, fordi det hele har været lukket ned, eller der har været restriktioner. Og foreningslivet er gået glip af indtægter fra stævner og arrangementer, og nogle har også mistet kontingentindtægter, fordi medlemmerne har meldt sig ud. Derfor er vi i Kultur- og Fritidsudvalget nu klar med en tillægsbevilling på 320.000 kr. til folkeoplysningsområdet, og vi laver nogle ændringer i forhold til at søge midler via puljen Kulturinitiativer, forklarer Steen Thomasen.

Tillægsbevillingen på 320.000 kr. bliver et ekstraordinært aktivitets- og medlemstilskud til de godkendte folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune i 2020. Tilskuddet kan være med til at forbedre foreningernes økonomi efter corona-nedlukningen. Foreningerne bestemmer selv, hvad de vil bruge pengene til. De 320.000 kr. giver cirka 29 kr. ekstra pr. medlem fordelt på 58 foreninger med i alt 10.991 medlemmer under 25 år.
Tilskuddet udbetales i løbet af august 2020.

I lukkeperioden er det faste driftstilskud til hallerne desuden blevet fastholdt, selvom foreningernes aktiviteter ikke blev gennemført, og foreningerne har heller ikke betalt gebyr for timerne.
Også aftenskoleområdet har fastholdt tilskuddet til lønudgifterne, selvom aktiviteterne ikke er gennemført.

I puljen Kulturinitiativer er der 362.000 kr. tilbage i 2020. Hidtil har ansøgningsfristen været 1. august, hvis man ville søge tilskud til aktiviteter og udviklingstiltag. Den frist er nu rykket til 6. september 2020, og udvalget ændrer midlertidigt i retningslinjerne, så der i år også kan uddeles støttekroner til:

  • Faciliteter, udstyr og inventar, der på sigt kan lette driften og give en besparelse
     
  • Kompetenceudvikling og løn til eksempelvis undervisere og konsulenter
     
  • Driftsudfordringer – eksempelvis hjælp til husleje ved midlertidigt svigtende indtægter

 

- Det er en midlertidig ændring af retningslinjerne, og den bortfalder efter ansøgningsrundens deadline 6. september. Fremadrettet har vi som alle andre kommuner brug for nogle aktører, der kan bidrage med stærke og spændende kulturtilbud. Derfor er der nu brug for, at vi fra Kultur- og Fritidsudvalgets side støtter op om dem, da de mest har fokuseret på at komme så godt som muligt igennem krisen, og de har ikke tænkt i udvikling af aktiviteter og events, lyder det fra Steen Thomasen.

 

Dato: 13. august 2020

Senest opdateret:

13. august 2020