You are here

Elbiler og -cykler skal gøre transport grøn og nem

I de kommende måneder sætter Favrskov Kommune nye projekter i søen, der skal få flere til at køre i elbil og på elcykel.

Siden december 2018 har et midlertidigt udvalg i Favrskov Kommune sat fokus på, hvordan Favrskov kan mindske CO2-udledningen, skabe mere miljøvenlig transport og forbedre den offentlige transport. Der har været et særligt ønske om at fokusere på initiativer, der hurtigt kan omsættes til konkrete tiltag.

Nu har Favrskov Byråd godkendt udvalgets anbefalinger, der blandt andet byder på støtte til el-delebiler i eksempelvis boligforeninger, grundejerforeninger og i landsbyer; elcykler til udlån og omstilling til kommunale elbiler i eksempelvis hjemmeplejen.

Søren Gade (A) er formand for det midlertidige udvalg for kollektiv trafik og miljørigtig transport og tror på, vi er med til at bevæge Favrskov i en grønnere retning, når projekterne er gennemført 

- Det har været vigtigt for os at fokusere på initiativer, der relativt hurtigt kan komme ud og virke i den virkelige verden. Det er el-delebilordningen et godt eksempel på, og jeg håber, at borgerne vil tage godt imod den, siger Søren Gade. 

Også næstformand i udvalget, Kurt Andreassen (V), ser frem til, at initiativerne kan blive til virkelighed.

- Jeg er glad for de initiativer, vi har udpeget, og som hele byrådet nu har godkendt. Nu skal vi have sat nogle skibe i søen, så borgerne kan få lettere adgang til grøn transport, siger Kurt Andreassen.

Favrskov Byråd har godkendt følgende initiativer:


Læs mere om initiativerne i referatet fra byrådsmødet her

Trafikplan for Favrskov Kommune

I efteråret 2019 vil udvalget i samarbejde med Midttrafik udarbejde en trafikplan for Favrskov Kommune, som kortlægger den kollektive trafik i kommunens byer og landsbyer. Dette arbejde præsenteres for byrådet i starten af 2020.

Om det midlertidige udvalg

Udvalget er et såkaldt §17, stk. 4-udvalg for kollektiv trafik og miljørigtig transport. Udvalget består af seks byrådsmedlemmer (Søren Gade (A), Kurt Andreassen (V), Niels Kallehave, (O), Charlotte Green (C), Bodil Kvistgaard Olsen (Ø) og Søren Frandsen (F)) samt repræsentanter for Landsbyrådet, Ældresagen, Favrskov Gymnasium, Forenede Danske Elbilister og Danmarks Naturfredningsforening.

Dato: 07. august 2019

Senest opdateret:

07. december 2020