You are here

Ensomhedsavis sætter fokus på ensomhed

Favrskov Kommune har lavet en ensomhedsavis, der sætter fokus på ensomhed, og hvad man kan gøre for at komme den til livs.

Favrskov har lavet en ensomhedsavis om nogle af de erfaringer, som projektet Sammen mod Ensomhed har gjort sig over det seneste år. Sammen med Røde Kors, Ældre Sagen og en række andre frivillige organisationer udvikler Favrskov som en del af projektet en samarbejdsmodel, der kan opspore og afhjælpe ensomhed hos ældre borgere.

Peter Mikkelsen er ældrechef i Favrskov, og han håber, at ensomhedsavisen kan hjælpe med at udbrede budskabet om, at ensomhed er noget, der skal bekæmpes.

- Ensomhed er noget, vi skal til livs. Hvis ikke man selv oplever ensomhed, så er det et emne, man sjældent skænker en tanke. Men det er forfærdeligt at være ensom og føle, at man ikke har nogen at tale med. Helbredet tager virkelig skade af ensomhed, og det er tankevækkende, at dødeligheden er højere blandt ensomme mennesker. Det er vigtigt at bekæmpe ensomhed, siger Peter Mikkelsen.

Flere frivillige organisationer har besøgstjenester, hvor frivillige besøger ensomme mennesker i dagtimerne i hverdagen. En af de ting, som projektet har vist, er, at mange ældre gerne vil have besøg af besøgsvenner om aftenen og i weekenden. En af artiklerne i ensomhedsavisen handler om, at den nye viden har medført, at der nu arbejdes på at stable en ny slags besøgstjeneste på benene.

- Projektets store mål er at skabe en samarbejdsmodel til at afhjælpe ensomhed, som andre kommuner også kan bruge. Sådan en model skal først og fremmest resultere i, at vi i Favrskov når ud til de ensomme ældre og giver dem endnu bedre mulighed for at få besøg og indgå i nye fællesskaber. Det kan man læse mere om i avisen. Jeg er glad og stolt over, at de frivillige foreninger og Favrskov Kommune i fællesskab hjælper hinanden med at blive klogere på ensomhed. Foreningerne skal have stor tak for alle de timer, de lægger i projektet, siger Peter Mikkelsen.

Ensomhedsavisen kan læses her.

Dato: 14. december 2018

Senest opdateret:

14. december 2018