You are here

Favrskov får 2 millioner kroner til ensomme ældre

  • Ældre hånd bliver holdt to yngre hænder

    Photographer: Colourbox

Sundhedsstyrelsen støtter nyt projekt i Favrskov Kommune, der skal forebygge ensomhed blandt ældre.

Ensomhed gør mentalt ondt, og man har højere risiko for at blive alvorligt syg, hvis man er ensom.

Derfor gør Favrskov Kommune nu en ekstra indsats for at forebygge ensomhed blandt deres ældre borgere og hjælpe dem med at få et mere socialt og aktivt liv. Projektet har netop fået to millioner kroner af Sundhedsstyrelsen via puljen ”Styrket indsats mod ensomhed for ældre, der modtager meget hjemmehjælp”.

Ny systematisk opsporing

Hjemmehjælperne i Favrskov tager med projektet en ny, mere systematisk metode i brug for bedre at kunne opdage, hvilke ældre der har risiko for at blive ensomme.  Hvis hjemmehjælperen vurderer, at den ældre er eller har risiko for at blive ensom, får han/hun en samtale med en aktivitetsmedarbejder. Her får den ældre hjælp og sparring til at skabe mere socialt samvær og deltage aktiviteter.

Samtidigt skal samarbejdet med de frivillige organisationer styrkes, så medarbejderne hurtigt kan matche borgerne med de tilbud, der passer bedst til dem.

Laveste ensomhed i Danmark

Formand for Social- og sundhedsudvalget, Lone Jeppesen Glarbo (V), glæder sig over, at Sundhedsstyrelsen har givet midler til ensomhedsprojektet. 

- Ensomhed er en mere usynlig sundhedsrisiko end rygning og alkohol, men den kan være lige så farlig. Vores projekt vil forhåbentligt gøre det nemmere at fange ensomhed i opløbet. På den måde kan vi i tæt samarbejde med de dygtige frivillige organisationer hjælpe vores ældre borgere i Favrskov til et bedre og lykkeligere liv, siger udvalgsformanden.

En undersøgelse fra Røde Kors viste for to år siden, at Favrskov er den kommune i Danmark med det laveste antal ensomme over 15 år.  Men forebyggelse af ensomhed er stadig højt prioriteret, og håbet er, at det nye projekt kan nedbringe ensomheden yderligere.

Dato: 01. februar 2017

Senest opdateret:

03. maj 2017