You are here

Favrskov fyrer op under erhvervsuddannelserne

  • Elever på besøg hos Hoyer i Hadsten

    Hoyer i Hadsten fik i oktober 2018 besøg af 8.b fra Hadsten Skole.

Der er brug for, at flere unge får øjnene op for de mange forskellige erhvervsuddannelser. Derfor kommer mange elever i de ældste folkeskoleklasser nu på virksomhedsbesøg, hvor de møder masser af eksempler på, hvordan uddannelserne bruges i erhvervslivet.

I fremtiden kan det blive vanskeligere at finde en elektriker, der har tid til at ordne ledningerne i huset. Måske bliver det heller ikke så nemt at få en glarmester til at udskifte den knuste rude, og det kan også være, at der mangler social- og sundhedsassistenter til at give omsorg og tryghed til de ældre, der bor på plejehjem.

Fælles for de tre situationer er, at de alle kan blive til virkelighed, hvis ikke flere unge vælger at tage en erhvervsuddannelse. Danmark mangler i stigende grad faglært arbejdskraft, og derfor har landspolitikerne de senere år sat emnet på dagsordenen, så flere unge fremadrettet vælger en erhvervsuddannelse.

I Favrskov Kommune prioriterer byrådet også emnet, hvilket blandt andet betyder, at alle elever i ottende klasse hvert år sendes til DM i Skills, der er danmarksmesterskaberne i erhvervsuddannelser.

I 2018 kom endnu en aktivitet på programmet, idet mange af eleverne i de ældste folkeskoleklasser har været ude og møde de mange forskellige uddannelser og erhverv gennem besøg hos lokale virksomheder. Her har virksomhedernes medarbejdere berettet om, hvordan de selv fandt vej gennem uddannelsessystemet, og hvad de helt konkret beskæftiger sig med i deres daglige arbejde. Det er sket som et led i projektet Smartskills.nu, der blandt andet har som mål at øge kendskabet til erhvervsuddannelserne, så de unge får øjnene op for, hvad erhvervsuddannelser er og i højere grad vælger dem.

Formand for arbejdsmarkedsudvalget i Favrskov, Lars Storgaard, glæder sig over de mange virksomheder, der indtil videre har stillet sig til rådighed.

- Erhvervsuddannelserne er en fantastisk bred og spændende samling af uddannelser som kan bringe en alle steder hen i arbejdslivet. Vi er i byrådet enige om, at det er vigtigt at hjælpe interessen for erhvervsuddannelserne på vej. Det er dejligt, at virksomhederne bakker op om projektet, og jeg glæder mig til at høre om flere gode virksomhedsbesøg i 2019, siger Lars Storgaard.

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der sammen med Favrskov Erhvervsråd, Den jydske Haandværkerskole og folkeskolerne har strikket omkring 30 skolebesøg sammen, og leder af UU, Lene Thøgersen, glæder sig over, at rigtig mange virksomheder har sagt ja til at åbne dørene for de mange skoleelever.

- Projektet handler blandt andet om at vise de unge, hvad en erhvervsuddannelse er, og hvad den kan bruges til. Alle unge kan forholde sig til, hvad gymnasiet er for en størrelse, men der er mange elever, der bliver overrasket over alle de uddannelser, der hører under erhvervsuddannelserne – uddannelser, som de faktisk godt kan se sig selv i. Dem bliver de klogere på ved at møde mennesker af kød og blod, der har taget en erhvervsuddannelse og kan fortælle, hvad han eller hun arbejder med til daglig i en virksomhed, siger Lene Thøgersen.

Erhvervsuddannelserne er en bred palet og omfatter alt lige fra uddannelser til mediegrafiker, industritekniker og landmand til tømrer, advokatsekretær og anlægsgartner. Et andet mål med besøgene ude i virksomhederne har været at vise de unge, at vejen til drømmejobbet ofte også kan gå ad forskellige veje.

Bag Smartskills.nu står grundskoler, erhvervsskoler, UU-centre, skoleforvaltninger, erhvervsservice, virksomheder, brancheorganisationer og faglige organisationer. De skal i samarbejde løfte indsatsen i alle 19 kommuner i Region Midtjylland, hvor 19,6 procent eller 3.500 af de unge i 2015 valgte en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Det politiske mål er 25 procent i 2020 og 30 procent i 2025.

Dato: 18. januar 2019

Senest opdateret:

18. januar 2019